Titel Källa Referens Nationell kurs Nyckelord Senast uppdaterad
Common Core Sheets
(Link: other)
Common Core Sheets commoncoresheets.com Matematik, Matematik år 1–3, Matematik år 4–6, Matematik år 7–9 procedurer 2015-03-28 08:47
Lösningsförslag 4217-4224
(File upload)
Malin Wike Lösningsförslag 4217-4224.pdf 2015-03-27 14:56
Lösningsförslag 4203-4214
(File upload)
Malin Wike Lösningsförslag 4203-4314.pdf 2015-03-27 14:55
Lösningsförslag 4115-4131
(File upload)
Malin Wike Lösningsförslag 4115-4131.pdf 2015-03-27 14:54
Anteckningar om storheter
(File upload)
Matias Särs storheter.pdf Storheter, enheter 2015-03-27 12:39
Lösningar till 3236-3239
(File upload)
Bodil Holmström Lösningar till 3236-3239 2015-03-27 09:01
Delprov funktioner (1b, mars 2015)
(Link: document)
Johan Falk Delprov funktioner (1b, mars 2015) Matematik, Matematik 1b funktioner, prov, problemuppgifter 2015-03-26 16:44
Problem från mattetävlingen Kängurun
(Link: document)
Nationellt centrum för matematikutbildning Problem från mattetävlingen Kängurun Matematik problemuppgifter, problemlösning, extra utmaning, tävlingar 2015-03-26 10:13
Lösningar till 3221-3229
(File upload)
Bodil Holmström Lösningar till 3221-3229 2015-03-26 08:26
Samlade nationella prov relevanta för matte 2
(File upload)
Göran Robertsson NpMaB_vt2000_PPL.pdf, NpMaB_vt2002_PPL_Jens.pdf, NpMaB_vt2005_PPL_Jens.pdf, NpMaB_ht2006_PPL_Jens.pdf, NpMaB_vt2007_PPL_Jens.pdf, NpMaB_ht2007_PPL_Jens.pdf, NpMaB_vt2011_PPL_Jens.pdf Matematik, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c nationella prov, prov, kursprov, problemuppgifter, problemlösning 2015-03-25 20:03
Lektionsanteckningar
(File upload)
Malin Wike Genomgång geometrisk summa.pdf 2015-03-25 08:13
Repetitionsuppgifter
(File upload)
Matias Särs Fy71 provövning1 V15 7F.pdf Fysik, Fysik år 7–9 2015-03-25 07:07
Riktningsfält och differentialekvationer i GeoGebra
(Link: document)
Jonas Hall och Thomas Lingefjärd Differentialekvationer och komplexa tal med GeoGebra Matematik, Matematik 4, Matematik 5 differentialekvationer, GeoGebra, riktningsfält 2015-03-24 19:49
Komplementhändelser
(Link: video)
Johan Wendt Komplementhändelser Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, komplementhändelse 2015-03-24 15:40
Kompletterande händelser och upprepade sannolikheter
(Link: video)
Johan Falk Kompletterande händelser och upprepade sannolikheter Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, komplementhändelse 2015-03-24 15:35
Knep för att förenkla träddiagram
(Link: video)
Johan Falk Knep för att förenkla träddiagram Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse 2015-03-24 15:32
Multiplying dependent probabilities
(Link: other)
Khan Academy Multiplying dependent probabilities Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse 2015-03-24 15:30
Räkna på enklare beroende händelser
(Link: other)
Khan Academy Räkna på enklare beroende händelser Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse 2015-03-24 15:27
Beroende och oberoende händelser
(Link: video)
Johan Wendt Beroende och oberoende händelser Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse, oberoende händelse 2015-03-24 15:25
Sannolikheter för händelser som beror av varandra
(Link: video)
Johan Falk Sannolikheter för händelser som beror av varandra Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, beroende händelse 2015-03-24 15:24
Adding probabilities
(Link: other)
Khan Academy Adding probabilities Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, oberoende händelse, träddiagram 2015-03-24 15:12
Träddiagram för att beräkna sannolikheter
(Link: video)
Johan Falk Träddiagram för att beräkna sannolikheter Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, oberoende händelse, träddiagram 2015-03-24 14:57
Träddiagram
(Link: video)
Johan Wendt Träddiagram Matematik, Matematik 1b Sannolikhetslära, oberoende händelse, träddiagram 2015-03-24 14:57
Independent probability
(Link: other)
Khan Academy Independent probability Matematik, Matematik 1b oberoende händelse, Sannolikhetslära, utfallstabell 2015-03-24 14:41
Probabilities of compound events
(Link: other)
Khan Academy Probabilities of compound events Matematik, Matematik 1b oberoende händelse, Sannolikhetslära, utfallstabell 2015-03-24 14:41

Sidor