Folkhögskola

En folkhögskola är en form av vuxenutbildning där du kan studera på grund- och gymnasienivå samt särskilda ämnen. Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige som alla har olika inriktningar. Folkhögskolan erbjuder kurser på alla nivåer och ett brett utbud av ämnen. Därför kallas ibland folkhögskolan för “skolan för alla” eftersom det finns något för alla smaker och nivåer. Många av skolorna drivs av ideella organisationer och föreningar eller av stiftelser.

Inget betyg ges, utan istället får eleven ett omdöme på en sjugradig skala. Aktivt deltagande är mycket viktigt bland deltagarna. Omdömet ges efter minst ett års heltidsstudier. Folkhögskolor behöver inte följa särskilda kursplaner utan skolan har ofta stor frihet med att utforma sin profil och kursutbud. Kurserna delas in i allmänna kurser, särskilda kurser och övriga kurser. Många folkhögskolor har ett stort utbud av estetiska kurser i bland annat musik och teater, vilket gör det till en passande utbildning för dig som vill jobba med kultur.

  • Allmänna kurser är ett alternativ till komvux och kompletterar eller ersätter grund- och gymnasiekurser.
  • Särskilda kurser specifika ämnen som kan vara såväl yrkesförberedande som högskoleförberedande.
  • Övriga kurser är bland annat sommarkurser, kortutbildningar och liknande.