Komvux

Komvux

Komvux står för Kommunal vuxenutbildning och inrättades i Sverige år 1968. Komvux är en vuxenutbildning som motsvarar grundskoleutbildningen och gymna

Svenska gymnasiestudier på distans
Folkhögskola

Folkhögskola

En folkhögskola är en form av vuxenutbildning där du kan studera på grund- och gymnasienivå samt särskilda ämnen. Det finns cirka 150 folkhögskolor i

Gymnasieutbilning i Sverige

Gymnasieutbilning i Sverige

Gymnasieutbildningen påbörjas efter årskurs 9 i grundskolan och ger behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Vanligtvis är gymnasieutbildn

Svensk gymnasieutbildning utomlands
glow