Gymnasieutbilning i Sverige

Gymnasieutbildningen påbörjas efter årskurs 9 i grundskolan och ger behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Vanligtvis är gymnasieutbildningen tre år, men den kan även vara två år. Det går att välja många olika sorters inriktningar på gymnasiet. Dessa ger behörighet till eftergymnasiala studier. Du bör välja inriktning baserat på dina intressen och vad du vill studera eller arbeta med senare i livet. Nedan följer information om gymnasiet.

Grundläggande krav

Det är frivilligt att studera på gymnasiet i Sverige. För att bli antagen måste du ha ett godkänt grundskolebetyg. Om du blir antagen till ditt förstahandsval beror på hur dina betyg från grundskolan står sig i konkurrensen med andra sökanden. På gymnasiet måste studenten studera minst 75 kurser. Betygsskalan för samtliga gymnasiekurser är A, B, C, D, E och F. Samtliga betyg förutom F är godkända betyg där A motsvarar det högsta betyget.

Gymnasieprogram och inriktningar

Det finns många olika inriktningar att välja på gymnasiet. Dels finns det vissa program som är unika för den gymnasieskola du studerar på och dels finns det nationella program. De nationella programmen karaktäriseras av att de har samma kursutbud oavsett skola. Totalt finns det 18 nationella program varav sex är högskoleförberedande. Bland de högskoleförberedande programmen ingår bland annat naturvetenskap programmet som ger behörighet till läkarprogrammet och civilingenjörsutbildningar.

Yrkesutbildningar

De flesta gymnasieutbildningar är teoretiska program som förbereder eleverna för högskolan. Det finns dock vissa program som är yrkesförberedande, även kallade praktiska program. Dessa kallas för yrkesutbildningar. Exempel på dessa är bland annat undersköterska, elektriker, snickare och skräddare. Även elever som läser yrkesutbildningar har rätt att studera så att de får grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasievalet

Elever i årskurs 9 ansöker på vårterminen till gymnasiet. I mitten av februari stänger ansökningen, men det kan variera mellan olika kommuner. I maj kommer det preliminära antagningsbeskedet och i juni eller juli kommer det slutgiltiga antagningsbeskedet.