Universitet & Högskola

Populära utbildningar i Sverige

  • av
I Sverige är det mycket vanligt att läsa på universitetet eller högskolan. Varje år finns det två ansökningstillfällen och vid varje tillfälle söker c

Universitet i Sverige

  • av
Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda exame

Högskolor i Sverige

  • av
Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universit

Yrkeshögskolor i Sverige

  • av
En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar