Behörighetskrav till högskolan

För att du ska kunna studera på högskola och universitet krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Dels finns det grundläggande behörighetskrav som alla behöver uppfylla för att kunna påbörja eftergymnasiala studier. Dessutom finns det särskilda behörighetskrav som varierar beroende på vilken utbildning det är. Om du saknar behörighet kan du komplettera med kurser på exempelvis folkhögskola eller komvux för att få behörighet. Det finns även basårsutbildningar med ämnen som motsvarar gymnasienivå. Detta är framförallt vanligt för dem som behöver behörighet till naturvetenskapliga utbildningar.

Grundläggande behörighet

Alla högskoleutbildningar kräver grundläggande behörighet och kraven är desamma oavsett vilken grundutbildning det är. Generellt beskrivet är det en gymnasieexamen med ett fullständigt betyg. Gymnasieexamen kan fås från en gymnasieskola, men även från komvux eller folkhögskola. Vad som definieras som grundläggande behörighet beror på flera faktorer, bland annat när du gick på gymnasiet, eftersom gymnasiebetygen har ändrats. För att ha grundläggande behörighet krävs det att du har läst och fått ett godkänt betyg i vissa kurser, inom bland annat svenska och matematik.

Särskild behörighet

Olika utbildningar har särskilda behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten. Det gäller framför allt särskilda gymnasiekurser. Exempelvis kräver läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet att du har vissa naturvetenskapliga kurser medan ekonomiprogram kräver vissa matematikkurser. Konstnärliga utbildningar kräver ofta arbetsprover och vissa utbildningar kräver arbetserfarenhet.