Universitet i Sverige

Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda exame