Högskolor i Sverige

Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universit

Yrkeshögskolor i Sverige

En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar