Universitet i Sverige

Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda exame

Högskolor i Sverige

Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universit

Yrkeshögskolor i Sverige

En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar