Komvux

Komvux står för Kommunal vuxenutbildning och inrättades i Sverige år 1968. Komvux är en vuxenutbildning som motsvarar grundskoleutbildningen och gymnasieutbildningen. Det är även möjligt att läsa fristående kurser på komvux. Det främsta syftet med komvux är att ge studenter möjlighet att få ett komplett grundskole- och gymnasiebetyg och såldes behörighet till högskolan. Komvux kan även användas för att komplettera kurser och läsa upp betyg.

En andra chans

Komvux kallas ofta för “en andra chans”. Här får du möjlighet att förbättra dina betyg eller läsa kurser som du inte tog på gymnasiet. Du kanske behöver särskild behörighet för att komma in på den högskoleutbildning du vill och måste därför läsa en eller flera kurser. Kanske valde du “fel” gymnasieprogram och måste komplettera för att få behörighet. Kanske saknar du grundläggande behörighet för att läsa på högskolan. Eller kanske är dina betyg för låga för att komma in på den utbildning du vill studera. Oavsett anledning så ger komvux studenter en andra chans att nå sina drömmar och studera vad de vill.

Studieupplägg

Komvux erbjuder ett brett kursutbud, framför allt i storstäderna, vilket gör att du ofta kan skräddarsy dina komvuxstudier efter ditt behov. Du kan läsa en eller flera kurser. Kurserna motsvarar grundskole- och gymnasienivå. Till skillnad från studierna på grundskolan och gymnasiet är komvux studierna mer flexibla. Du kan läsa på distans, i olika studietakter samt olika tider på dygnet. Detta för att många vuxna arbetar och ska kunna kombinera studierna med jobb. Undervisningen är koncentrerad och kräver en del självstudier.

Antagning och prioritering

Tidigare har komvuxutbildningarna utnyttjats av studenter som vill förbättra betygen. Därför ges nu prioritet till elever som inte har betyg i ämnet. Endast elever utan betyg i ämnet har rätt att delta i undervisningen. De som vill läsa upp betygen, det vill säga förbättra ett redan godkänt betyg, får göra en så kallad prövning. En prövning innebär att du läser in kursen själv och skriver en tenta. Komvux tar en avgift för prövning och en prövning är inte studiemedelsberättigad. Övrig undervisning är kostnadsfri.