Komplettering i din karriär

Efter ett tag kan många av oss känna att vi skulle vilja byta spår eller bana i karriären. När man är ung är det lätt att man väljer en utbildning med inriktning på något som känns rätt för stunden, utan att vid närmare eftertanke se om det verkligen lönar sig i längden. En del kanske riktar in sig på något konstnärligt för att tyvärr senare få erfara att det kan bli riktigt svårt att försörja sig en vacker dag. Andra väljer en utbildning med föräldrars åsikt som utgångspunkt. Dock är naturligtvis många av studenterna nöjda med sin inriktning men känner kanske i ett senare skede att det skulle vara värt att utveckla sig.

[IMAGE=bU6kOKfobGVM.jpg]

Kurser för karriärutveckling

[IMAGE=fiHErufcgCBZ.jpg]

Om du är relativt nöjd med ditt yrke eller bara känner att du vill fördjupa dig i ett ämne, kan du läsa någon enstaka kurs på ett universitet eller högskola. Det går även att ansöka till olika privata utbildningar för anställda och företagare för att få en bredare förståelse för ett ämne eller projekt. Chefer, anställda i ledarposition och övriga medarbetare som bär någon form av ansvar kan också söka sig till en ledarskapsutbildning och lära sig samarbetsförmåga och förmågan att lyssna på sina anställda. En ledarskapsutbildning bottnar i att en ledare i någon form, även ska kunna leda ett projekt, få gruppen att känna delaktighet och på så vis även lära sig kommunikation.

[IMAGE=bB6yWpbIkhcb.jpg]

Få din utbildning betald

Om din chef tycker att du borde förbättra dig inom ett visst ämne eller om du ska byta spår i samma företag kan du få dina kurser eller din utbildning betald. I den mån du själv tycker att du vill studera kan du göra det på fritiden och då brukar du få stå för allt läromaterial och avgifter själv. Det är dock en stor fördel att få sin utbildning betald eftersom det både gynnar din karriär och din plånbok. Hör med din chef om vad som gäller på just ditt företag.

Intensivutbildningar

Du vill givetvis inte gå och dra med kurser och utbildningar, speciellt inte om du är mitt uppe i karriären och vill slippa avsätta 4 år till en helt ny utbildning. Då kan du gå en intensivutbildning eller intensivkurs som leder dig ut på banan igen relativt snabbt. Inom olika branscher är åldern nämligen en viktig faktor som många arbetsgivare tänker på när de anställer någon. Ju snabbare du blir klar desto bättre.

Håll ögonen öppna under hela din yrkeskarriär

Man vet aldrig när livet vänder och saker och ting kan ta en ny väg. Många som hoppar på ett yrke känner lite senare att då fått smak på något annat. Kanske jobbar du med ekonomi men kommit i kontakt mycket med IT under din karriär. Det är troligt att du blir bästa IT-snille med rätt kurs!