Yrkeshögskolor i Sverige

En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar på flera sätt. De har alltid mer praktiska inslag och är kortare. Det finns cirka 700 olika YH-program och 16 000 studenter studerar på yrkeshögskola varje år. YH-utbildningar är skapade efter marknadens behov. Tillsammans med företag och organisationer tas utbildningar fram för att förse marknaden med kompetens som efterfrågas. Detta innebär att utbudet av YH-utbildningar varierar från år till år. Kvalificerad yrkesutbildning, så kallade KY-utbildning, har ersatts av YH-utbildningen.

Fördelar

Det finns många fördelar med att läsa en YH-utbildning. Eftersom utbildningen är särskilt skapad för att fylla en efterfrågan på kompetent arbetskraft är det många som får jobb direkt efter avslutad utbildning. Tack vare det stora utbudet av YH-utbildningar med olika inriktningar finns det något för alla. Den korta utbildningstiden gör dessutom att denna utbildningsform passar dem som snabbt vill eller behöver lära sig ett nytt yrke. YH-utbildningar passar perfekt för dem som är lagda för praktisk inlärning istället för teoretiskt. Om du är skoltrött och vill börja jobba snabbt kan en YH-utbildning vara rätt alternativ för dig. Ytterligare en fördel med YH-utbildningarna är deras praktiska moment. En stor del av utbildningen är “Lärande i arbete”, förkortat LIA. Detta ger både kontakter i branschen och relevant arbetserfarenhet. Studier vid yrkeshögskola gör dig berättigad till lån och bidrag från Centrala studiestödsnämnden.

Nackdelar

En YH-bildning är oftast kortare än en kandidatutbildning vid universitet eller högskola som motsvarar tre års heltidsstudier. Detta kan göra att det är svårt att räkna om poängen från yrkeshögskolan enligt Bolognaprocessen. Det går såklart att räkna om poängen, men oftast motsvarar de inte en hel kandidatexamen. Om du vet att du vill studera vidare på masternivå kan du behöva komplettera en del kurser från din YH-utbildning. Yrkeshögskolan passar bättre för dig som vill utbilda dig till en särskild yrkesroll, inte studera vidare efter utbildningen.