Yrkeshögskolan

I Sverige finns flertalet sätt att utbilda sig på. Det kanske vanligaste sättet är högskola och universitet, där det främst fokuseras på akademiska utbildningar med långa utbildningsperioder och höga antagningskrav. Men eftersom vi alla är olika behövs det även olika typer av utbildningsformer, eftersom alla har varierande förutsättningar för inlärning och skiftande krav. Ett sätt att möta denna efterfrågan är Yrkeshögskolan som finns på flera olika platser runt om i Sverige. Nedan går vi igenom de fördelar och möjligheter som erbjuds via denna typ av utbildning.

[IMAGE=fnWFTTexyO13.jpg]

Arbetslivets behov

[IMAGE=dO0xTYfJ7ed1.jpg]

Yrkeshögskolan har utformats i nära kontakt med arbetslivet och de utmaningar och behov som arbetsmarknaden behöver och ser framöver. Detta gör att utbildningarnas innehåll och riktning kan förändras samt att vissa inriktningar kan försvinna och nya kan tillkomma. Denna taktik gör att programinnehållet alltid känns levande och relevant, något som en vanlig högskola eller universitet saknar i många fall.

[IMAGE=bneeqteS8dds.jpg]

Det är en eftergymnasial utbildning som till fullo är studiemedelsberättigad, vilket gör att det att den är tillgänglig för alla. Det finns möjlighet att välja mellan 16 olika områden och hundratals olika yrkesinriktningar. Dessa berättar vi om i nästa stycke.

Utbildningsområden

Som nämns ovan tillhandahåller Yrkeshögskolan 16 olika utbildningsområden, inom varje område finns sedan olika typer av yrkesinriktningar. Anledningen till det stora utbudet är den närhet till arbetslivet som är Yrkeshögskolans ledord. Du ska helt enkelt vara säker på att du får ett jobb när du är klar med din utbildning. Några av de olika områdena är: data/IT, juridik, omvårdnad, pedagogiskt arbete, transport- och säkerhetstjänster.

Praktik

Under utbildningens gång varvas praktik med teori kontinuerligt under hela perioden. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på arbetsplatser. Anledningen till att praktik och teori blandas är för att du som elev ska få chans att ha en nära relation till arbetslivet, men även en möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper i praktiken. Dessutom visar undersökningar att cirka 50 % av de studerande har fått jobb på sin LIA-praktikplats. Detta är ett mycket gott omdöme gällande att denna studieteknik verkligen fungerar. Det är även mycket vanligt att arbetsgivare handplockar framtida anställda direkt från YH-utbildningen.

Pedagogiskt stöd

Eftersom Yrkeshögskolan attraherar flera olika typer av människor, och då även elever som kanske inte känner sig hemma på en vanlig högskola eller på ett universitet, finns det goda möjligheter att få extra hjälp och stöd under studieperioden. Det finns flertalet olika stödinsatser och hjälpmedel att tillgå, som exempelvis mattehjälp och skrivstöd. Dessa resurser är extra viktiga för elever som är ambitiösa nog att utbilda sig men som kanske har svårigheter att tillgodose sig alla olika delar av en utbildning. Om du känner att du är i behov av stöd är det viktigt att delge denna information med utbildningen och på så vis kunna arbeta ut en utbildningsplan som passar dig.