Utbytestermin & Utbytesår

Att studera utomlands är lärorikt, roligt och en bra merit på CV:t. Du får bland annat möjlighet att lära känna en annan kultur, träffa nya vänner och lära dig ett nytt språk. Flera tusentals svenska studenter läser vid ett utländskt universitet. Om du inte vill anordna allt själv eller vara borta för länge kan du vara utbytesstudent från ett svenskt universitet eller högskola. Utbytesterminen är vanligtvis en termin eller ett läsår.

Erasmus+

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av Europeiska kommissionen. Erasmus är en förkortning av European community Action Scheme for the Mobility of University Students. Syftet är att främja samarbete och utbyte mellan EUs medlemsländer inom bland annat utbildning och idrott. Utbytesprogrammet ger dig som student möjlighet att studera eller praktisera utomlands vid något partneruniversitet i 3-12 månader. Vilka länder och vilka skolor du kan studera vid beror på vilka avtal ditt svenska lärosäte har. För att ta reda på vilka utbytesmöjligheter du har bör du kontakta den ansvariga personen vid ditt lärosäte. Det är främst universitet och högskoleutbildningar som omfattas av Erasmus+, men även studenter vid yrkeshögskolor och vuxenutbildningar kan ansöka om bidrag.

Universitets- och högskolerådet är den svenska institution som samordnar Sveriges deltagande i programmet. Sedan programmet instiftades 1987 har mer än 9 miljoner studenter och lärare deltagit i Erasmus utbytesprogram. Även skolor och lärosäten kan ansöka om bidrag från Erasmus+.

Som student kan du tillgodoräkna dig alla poäng från din utbytestermin. Dessutom är det gratis att åka på Erasmusutbyte. Du får till och med ett särskilt stipendium om du blir antagen. Stipendiesumman varierar från 315 till 420 euro per månad beroende på vilket land du ska ha ditt utbyte i. Vid utbyten utanför Europa samt vid praktik är studiesumman högre.

CEMS

CEMS står för Community of European Management Schools and International Companies, men kallas idag för The Global Alliance in Management Education. Detta är ett samarbetet mellan ledande handelshögskolor och företag runt om i världen. 32 handelshögskolor och universitet i fem världsdelar och närmare 70 företag är med i alliansen. Studenter som studerar vid någon av partnerskolorna kan ansöka till en så kallad CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM) vilket är ett masterprogram på ett år. Studenten gör en eller två utbytesterminer vid något av partneruniversiteten. För att erhålla en examen måste studenten göra minst 10 veckors praktik och ha kunskaper i tre olika språk. I Sverige är Handelshögskolan i Stockholm den akademiska partnern. Övriga skolor inkluderar några av Europas bästa universitet, bland annat HEC Paris, London School of Economics, University of S:t Gallen och Bocconi. Företagspartners inkluderar bland annat ABB, H&M, Mc Kinsey & Company, LVMH och Procter & Gamble.