Populära utbildningar i Sverige

I Sverige är det mycket vanligt att läsa på universitetet eller högskolan. Varje år finns det två ansökningstillfällen och vid varje tillfälle söker cirka 200 000 personer till någon av de många utbildningarna och kurserna. De populäraste utbildningarna brukar vara mer eller mindre samma vid varje ansökningstillfälle. De domineras av utbildningar vid de stora universiteten Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Den populäraste utbildningen är juristutbildningen. Nedan listas de populäraste utbildningarna baserat på antalet förstahandssökande.

Juristutbildningen vid Stockholms universitet är den utbildning som ofta toppar listan med nästan 1600 förstahandssökare och endast 330 platser. På andra och tredje plats kommer juristprogrammet vid Uppsala respektive Lunds universitet. Först på fjärdeplats kommer ett annat program. Socionomprogrammet vid Stockholms universitet har klättrat upp och är en av de populäraste utbildningarna i Sverige.

Läkarprogrammet på Karolinska Institutet finns alltid med i topplistan. Sett till antalet förstahandsansökningar kommer denna utbildning på femteplats. Om man däremot tittar på antagningspoäng och högskoleprov är det dock svårare att komma in på läkarprogrammet på KI än någon annan utbildning i Sverige. Därefter följer psykologprogrammet vid Stockholms universitet, läkarprogrammet vid Uppsala universitet, läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, läkarprogrammet vid Lunds universitet och psykologprogrammet vid Uppsala universitet.