Universitet i Sverige

Det finns 16 universitet utspridda över hela Sverige. Det som skiljer ett universitet från en högskola är att universiteten har rätt att utfärda examen på forskningsnivå. En högskola kan dock utfärda examen på forskarnivå inom särskilda områden. De flesta universitet är statligt ägda. Nedan följer en översikt över Sveriges universitet.

Stockholms universitet

Stockholms universitet, även förkortat SU, ligger främst i Frescati i norra Stockholm. Detta område är Sveriges första nationalstadspark och brukar beskrivas som en grön oas ett stenkast från Stockholms stadskärna. Universitetet erhöll sin universitetsstatus år 1960 och erbjuder idag naturvetenskapligt såväl som ett humanistiskt område fördelat på 4 fakultet. Universitetet erbjuder 190 program och 1700 kurser inom ett stort antal ämnen.

Uppsala universitet

Uppsala universitet, ibland förkortat UU, är Sveriges äldsta universitet från år 1477. Universitetet ligger i Sveriges fjärde största stad Uppsala. Universitetet har cirka 24 000 studenter och 9 fakulteter. De olika fakulteterna är utspridda över olika platser i staden vilket gör Uppsala till en typisk studentstad. Uppsala universitet är ständigt högt rankat och anses vara ett av Sveriges och Nordens bästa lärosäten.

Lunds universitet

Lunds universitet, LU, är Sveriges näst äldsta universitet från år 1666. Idag är det Sveriges största med över 40 000 studenter. Universitetet erbjuder ett stort utbildningsutbud med 270 program och cirka 1300 kurser fördelat på 8 fakultet. Campuset är i Lund, men även i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Lunds universitet anses vara ett av de främsta inom forskning och innovation.

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan, ofta förkortat KTH, är Sveriges största, äldsta och främsta lärosäte med inriktning på naturvetenskap och teknik. Här kan du bland annat utbilda dig till arkitekt och civilingenjör. Universitetet ligger i Stockholm med huvudbyggnaden på Valhallavägen.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, förkortat KI, erbjuder några av de främsta medicinska utbildningarna i Norden. Universitetet har endast en fakultet, den medicinska. KI grundades 1810 och är idag rankat som Sveriges främsta lärosäte. Campuset ligger i Solna och Flemingsberg.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet, GU, grundades år 1954 och har idag 8 fakultet. Universitetet erbjuder idag ett brett utbildningsutbud inom bland annat medicin, konst, samhällsvetenskap, lärarutbildning och naturvetenskap.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola, som vanligtvis benämns som Chalmers, ligger i Göteborg. Chalmers grundades år 1829 och har sedan år 1937 varit ett universitet. Här kan du bland annat utbilda dig till civilingenjörer och arkitekt. 


Linköpings universitet

Linköpings universitet, förkortat LiU, grundades år 1975 och är ett av de större universiteten i Sverige. Universiteten har fyra fakulteter – filosofiska, tekniska, medicinska och utbildningsvetenskap. År 1997 öppnade universitet även ett campus i Norrköping.

Umeå universitet

Umeå universitet, UmU, grundades år 1965 med avsikten att förste norra Sverige med akademiker, exempelvis läkare och sjuksköterskor. Universitetet är i samma storlek som Linköpings universitet och har också fyra fakulteter.

Utöver ovanstående universitet, som är de största, finns det fler universitet utspridda i Sverige. Dessa inkluderar Luleå Tekniska högskola, Karlstads universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Sverige lantbruksuniversitet och Malmö universitet.