Universitet & Högskola

Yrkeshögskolor i Sverige

  • av
En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar