Studiemedel för utbildning utomlands

Att studera utomlands kostar oftast mer än att studera i Sverige. Dels för att många utbildningar utomlands tar termin- eller kursavgifter. Dessutom tillkommer kostnader för resa. Du kan få studiemedel från svenska centrala studiemedelsnämnden (CSN) för ett stort antal utbildningar utomlands. Olika regler gäller beroende på om det är inom eller utanför EU. Nedan följer praktisk information om studiemedel för utbildning utomlands.

CSNs regler


Utlandsstudier är studiemedelsberättigande, men måste uppfylla vissa krav. Bland annat krävs det att studierna har så kallad godtagbar standard och är godkända av Universitets- och högskolerådet. Dessutom måste du studera i en viss takt, vara yngre än 57 år och ha varit bosatt i Sverige under en viss tid. Du måste ha klarat tidigare studier och kursen eller utbildningen måste leda till en examen. En fullständig lista med krav hittar du på CSNs hemsida, men det bästa är att kontakta dem direkt för att ta reda på vad som gäller för just din utbildning och det land du vill studera i.

Hur mycket studiemedel kan du få?

Studie­medel från CSN består av en bidragsdel och en lånedel, precis som vid studier i Sverige. Bidragsdelen är densamma som vid studier i Sverige, men lånedelen är större om det behövs. När du ansöker om studiemedel för utlandsstudier kan du specificera vad du behöver pengar till. Utöver bidragsdelen kan du även låna extra pengar för resor, terminsavgifter och andra kostnader relaterade till utlandsstudierna.

Tänk på att vara ute i god tid när du ansöker om studiemedel för utlandsstudier eftersom processen tar längre tid än vid studier i Sverige.