Skillnaden mellan universitet och högskola är att högskolan bedriver begränsad forskning. En högskola har oftast bara en fakultet medans ett universitet har flera. Sedan 2010 har dock definitionen ändrats och det är nu staten som har rätt att besluta vilka lärosäten som klassificeras som universitet respektive högskola. Precis som universitetsutbildningar har högskolor examenstillstånd och ger högskolepoäng.

Högskoleutbildningar studeras på campus såväl som på distans. Distansstudier innebär att du är knuten till högskolan, men studerar på en annan ort. Ofta sker utbildningen via video samt en stor del självstudier. Distansstudier är studiemedelsberättigade vilket innebär att du kan ta lån och få bidrag från Centrala Studiemedelsnämnden (CSN). I Sverige finns det 31 högskolor. Nedan följer en översikt över några av Sveriges högskolor:

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan, förkortat FHS, erbjuder grundutbildning och forskning inom säkerhet. Högskolan grundades 1792 och har idag utbildning i Stockholm och Karlstad. Skolan har två institutioner, den militärvetenskapliga institutionen samt institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm, ofta förkortat HHS eller Handels, grundades år 1909 av svenska näringslivet. Skolan erbjuder högt rankade utbildningar inom ekonomi. Till skillnaden från de flesta andra lärosätena i Sverige är HHS privatägd. Skolan har många prestigefulla partneruniversitet över hela världen.

Södertörns högskola

Södertörn grundades 1996 och är idag en av de större högskolorna i Sverige med 70 utbildningsprogram och cirka 270 fristående kurser. Här finns bland annat polisutbildning, lärarutbildning och ett brett utbud av olika ämnen. Skolan har en tydlig mångkulturell profil och många av studenterna har utländsk bakgrund. Skolan ligger i Huddinge i södra Stockholm.

Blekinge tekniska högskola

Blekinge tekniska högskola, förkortat BTH, är en högskola med undervisning i Karlskrona, Karlshamn samt distans. BTH erbjuder utbildningar inom bland annat teknik, ekonomi och IT. Skolan rankar högt i många nationella såväl som internationella undersökningar. Forskning bedrivs inom två fakultet. BTH grundades år 1989 och idag har skolan cirka 5000 studenter.

Beckmans designhögskola

Beckmans designhögskola i Stockholm, ofta benämnt Beckmans, grundades år 1939 och erbjuder utbildning inom reklam, form och mode. Skolan erbjuder både en ettårs-utbildning som går under kvällstid samt en konstnärlig kandidatexamen.

Utöver ovanstående högskolor finns det många fler i Sverige. Dessa inkluderar bland annat Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, Högskolan i Halmstad, Röda korsets högskola, Örebro teologiska högskola och många fler.