Språkresor

Att åka på språkresa och studera ett främmande språk i ett annat land är mycket populärt bland svenskar. Det bästa sättet att lära sig ett språk är at

Yrkeshögskolor i Sverige

En yrkeshögskola, ofta förkortat YH, är en praktisk eftergymnasial utbildning. YH-utbildningar skiljer sig från högskole- och universitetsutbildningar