Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Rudbecksgymnasiet Örebro, Ma1a

Avsnitt Storlek
Hur fungerar matematikundervisningen? 1
Statistik/Procent: beräkning av andelen, delen, det hela ( repetion grundskolan) 1
Statistik/Procent: beräkningar utan miniräknare + avrundning och gällande siffror 1
Statistik: Repetion från grundskolan - medelvärde, median och typvärde 1
Statistik: Repetion från grundskolan - tolka diagram och tabeller 1
Statistik: vilseledande statistik 1
Statistik: Avläsa och använda tabeller 1
Statistik: Avläsa och använda diagram 1
Statistik: Grupparbete 1
Taluppfattning: positionsystemet, prioriteringsregler. 1
Taluppfattning: primtal, sammansatta tal, delbarhet, och siffersumma. 1
Taluppfattning: tal i decimalform 1
Taluppfattning: negativa tal 2
Taluppfattning: jämföra bråktal, förlänga o förkorta 2
Taluppfattning: addition och subtraktion av bråk 1
Taluppfattning: multiplikation o division av bråk 1
Taluppfattning: potenser 2
Träna på räknare: räkning och variabler 1
Taluppfattning: enhetsbyten, prefix 1
Taluppfattning: talsystem 1
Taluppfattning: problemlösning och tillämpningar, 2
Repetion inför provet kap 1 Ma1b 1
Taluppfattning: PROV 2
Procent: promille och ppm 1
Procent: förändringsfaktor 1
Procent: upprepade procentuella förändringar 1
Procent: förändringar och jämförelser samt problemlösning 1
Procent: procentenheter, lån och ränta 1
Procent: amortering 1
Procent: avgifter och effektiv ränta 1
Procent: Fördjupning eller förstärkning 1
Procent: index 2
Repetion inför provet kap 2 Ma1b 1
Procent: prov 2
Algebra: beräkna värdet av ett uttryck och förenkling 1
Algebra: förenkling av parentsuttryck och multiplicera in i parenteser 2
Algebra: faktorisering 1
Algebra: lösa ekvationer algebraiskt 1
Algebra: lösa ekvationer med flera x-termer algebraiskt 1
Algebra: andra gradsekvaktioner (kvadrater,kvadratrötter) och potensekvationer 2
Algebra: beräkningar med formler 2
Algebra: ställa upp och tolka formler och uttryck 2
Algebra: upptäcka mönster 1
Algebra: ställa upp egna ekvationer, problemlösning 2
Algebra: att beskriva, troliggöra och bevisa 2
Repetion inför provet kap 3 Ma1b 1
Algebra: PROV 2
Algebra: olikheter 2
Funktioner: koordinater och koordinatssystem 1
Funktioner: formel, värdetabell, graf 1
Funktioner: tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp, proportionalitet 1
Funktioner: rita grafer med miniräknare 1
Funktioner: funktionsbegreppet, definitions- och värdemängd 1
Funktioner: Skillnad på begreppen algebraiskt uttryck, ekvation, olikhet och funktion 1
Funktioner: linjära funktioner 1
Funktioner: exponentialfunktioner 1
Funktioner: potensfunktioner 1
Funktioner: grafisk lösning av ekvationer och olikheter 1
Funktioner: olika matematiska modeller- problemlösning 2
Repetion inför provet kap 6 Ma1b 1
Funktioner: PROV 2
Sannolikhetslära: (repetion grundskolan) den klassiska sannolikhetsmodellen 1
Sannolikhetslära: Slumpförsök med två föremål 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg oberoende - träddiagram 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg beroende - träddiagram 2
Sannolikhetslära: komplementhändelse 1
Repetion inför provet kap 5 Ma1b 1
Sannolikhetslära: PROV 4
Geometri: omkrets o area, längd och area enheter 1
Geometri: volym och volymsenheter 1
Geometri: enhetsomvandlingar och begränsningsarea 1
Geometri: vinklar, bevis 2
Geometri:Implikation och ekvivalens 1
Geometri: skala och likformighet 1
Geometri: pythagoras sats 2
Geometri: gyllene snittet 1
Geometri: mönster och symmetrier 2
Repetion inför provet kap 4 Ma1b 1
Geometri: PROV 1
Repetion kap 1 Ma 1b 1
Repetion kap 2 Ma 1b 1
Repetion kap 3 Ma 1b 1
Repetion kap 5 Ma 1b 1
Repetion kap 6 Ma1b 1
Vi tränar på ett Nationellt prov Ma1b 3
Nationellt prov Ma 1b 1
Number of sections Total size
86 112