Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Rudbecksgymnasiet, Örebro Ma 3b

Avsnitt Storlek
Introduktion av kursen 1
Repetion Ma 2b: Polynom och räkneregler, faktorisera 1
Repetion Ma2b: Potenser, kvadratrötter 2
Repetion Ma 2b: Ekvationer 2
Vad menas med rationellt uttryck? Förlängning och förkortning 1
Förlängning och förkortning, addition och subtraktion 1
Multiplikation och division 1
Inledning funktioner: diskreta och kontinuerliga funktioner 1
Räta linjens ekvation 1
Repetion Ma 2b: Aktivitet och Andragradsfunktioner och nollställen 3
Repetion Ma 2b: Grafiska lösningsmetoder 1
Repetion Ma 2b: Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1
Repetition 2
Prov Algebra Ma 3b 1
Ändringskvoter och begreppet derivata 2
Gränsvärde 1
Derivatans definition 1
Derivatan av polynom 3
Derivatan av potensfunktioner 2
Det märkliga talet e, Derivatan av exponentialfunktion I 1
Repetition + Naturliga logaritmer 1
Derivatan av exponentialfunktion II 1
Tillämpningar och problemlösning 2
Olika differenskvoter/ ändringskvot 1
Miniräknaren: derivata 1
Repetition 2
Prov derivata Ma3b 2
Introduktion av integraler 1
Extrempunkter och extremvärden, Växande eller avtagande 1
Förstaderivatan och grafen 1
Största och minsta värdet 2
Polynomfunktioner 3
Potensfunktioner 1
Andraderivatan 1
Andraderivatan och grafen 1
Miniräknaren 1
Tillämpningar och problemlösning 2
Repetition 2
Prov Kurvor och derivator Ma3b 2
Primitiva funktioner 1
Primitiva funktioner med villkor 1
Inledning och aktivitet 1
Integralberäkning med primitiva funktioner 2
Tillämpningar 1
Repetition 2
Prov Integraler Ma3b 2
Hur beräknas geometrisk summa och tillämpningar 2
Linjär optimering 1
Områden i planet och system av olikheter 1
Största och minsta värdet 1
Samhällsvetenskapliga tillämpningar 2
Repetition 2
Prov geometrisk summa och linjär optimering Ma 3b 1
Repetition Ma3b 1 4
Info NP 3
Repetition gamla nationella prov 4
Nationellt prov Ma 3b 1
Återlämning av Nationellt prov Ma 3b 1
Number of sections Total size
58 90