Rudbecksgymnasiet, Örebro Ma 3b

Avsnitt Storlek
Introduktion av kursen 1
Repetion Ma 2b: Polynom och räkneregler, faktorisera 1
Repetion Ma2b: Potenser, kvadratrötter 2
Repetion Ma 2b: Ekvationer 2
Vad menas med rationellt uttryck? Förlängning och förkortning 1
Förlängning och förkortning, addition och subtraktion 1
Multiplikation och division 1
Inledning funktioner: diskreta och kontinuerliga funktioner 1
Räta linjens ekvation 1
Repetion Ma 2b: Aktivitet och Andragradsfunktioner och nollställen 3
Repetion Ma 2b: Grafiska lösningsmetoder 1
Repetion Ma 2b: Exponentialfunktioner och potensfunktioner 1
Repetition 2
Prov Algebra Ma 3b 1
Ändringskvoter och begreppet derivata 2
Gränsvärde 1
Derivatans definition 1
Derivatan av polynom 3
Derivatan av potensfunktioner 2
Det märkliga talet e, Derivatan av exponentialfunktion I 1
Repetition + Naturliga logaritmer 1
Derivatan av exponentialfunktion II 1
Tillämpningar och problemlösning 2
Olika differenskvoter/ ändringskvot 1
Miniräknaren: derivata 1
Repetition 2
Prov derivata Ma3b 2
Introduktion av integraler 1
Extrempunkter och extremvärden, Växande eller avtagande 1
Förstaderivatan och grafen 1
Största och minsta värdet 2
Polynomfunktioner 3
Potensfunktioner 1
Andraderivatan 1
Andraderivatan och grafen 1
Miniräknaren 1
Tillämpningar och problemlösning 2
Repetition 2
Prov Kurvor och derivator Ma3b 2
Primitiva funktioner 1
Primitiva funktioner med villkor 1
Inledning och aktivitet 1
Integralberäkning med primitiva funktioner 2
Tillämpningar 1
Repetition 2
Prov Integraler Ma3b 2
Hur beräknas geometrisk summa och tillämpningar 2
Linjär optimering 1
Områden i planet och system av olikheter 1
Största och minsta värdet 1
Samhällsvetenskapliga tillämpningar 2
Repetition 2
Prov geometrisk summa och linjär optimering Ma 3b 1
Repetition Ma3b 1 4
Info NP 3
Repetition gamla nationella prov 4
Nationellt prov Ma 3b 1
Återlämning av Nationellt prov Ma 3b 1
Number of sections Total size
58 90