Rudbecksgymnasiet, Örebro Ma 2b

Avsnitt Storlek
Budgetering och kostnadsanalys 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b : Negativa tal och tal i bråkform 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Algebraiska uttryck 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b : Ekvationer 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Omskrivning av formler och koordinatssystem 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Funktion, formel, värdetabell och graf 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Mer om funktioner 1
Korrelation och kausalitet 1
Träna på räknare: funktioner och grafer 1
Diagnos av Ma1b inför Ma2b 1
Inledning och k- och m-värden 2
Räkna ut riktningskoefficient (en formel för linjens lutning) och parallella och vinkelräta linjer 2
Räta linjens ekvation - hitta funktionsuttryck för räta linjer 2
Räta linjen: Linjära modeller och mer om räta linjer 2
Repetion inför provet kap 1 Ma2b Räta linjens ekvation 1
Prov kap 1 Ma 2b Räta linjens ekvation 2
Tema - vinst eller förlust 1
Lösa ekvationssystem grafiskt 1
Lösa ekvationssystem med substitution 2
Lösa ekvationssystem med additonsmetoden 1
Några speciella ekvationssystem 1
Ekvationssystem: problemlösning och fördjupning 1
Repetion inför provet kap 1 Ma2b Ekvationssystem 1
Prov kap 1 Ma 2b Ekvationssystem 1
Repetition: multiplicera ihop parenteser 1
Kvadreringsreglerna + konjugatregeln 2
Faktorisering 1
Kvadratrotsmetoden och nollproduktsmetoden 1
Andragradsekvationer - en lösningsformel 2
Andragradsekvationer - tillämpningar 1
Andragradsfunktionens graf 2
Andragradsfunktionens största/minsta värde 2
Andragradsfunktioner - tillämpningar 2
Repetion inför provet kap 2 Ma2b Andragrads ekvationer/funktioner 1
Prov kap 2 Ma 2b Algebra och andragradsekvationer 2
Komplexa tal 1
Repetition av potenser 1
Potensekvationer och rationella exponenter 1
Exponentialfunktioner - grafisk lösning 1
Räkna med logaritmer - ekvationen 10^x=b 1
Lösa exponentialekvationen a^x=b 1
Exponentialfunktioner: problemlösning och fördjupning 2
Repetion inför provet kap 2 Ma 2b Exponetialfunktioner och potensfunktioner 1
Prov kap 2 Ma 2b exponetial- och potensfunktioner, logaritmer 2
Olika typer av diagram och tabeller 1
Undersökningar och stickprov 2
Felkällor vid statistiska undersökningar 1
Repetition: Enkla läges- och spridningsmått 1
Några fler spridningsmått - lådagram 1
Beräkna läges- och spridningsmått från frekvenstabeller (standardavvikelse) 2
Normalfördelning och standardavvikelse 2
Repetion av korrelation och regression 2
Repetion inför provet kap 4 Ma 2b Statistik 1
Prov kap 4 Ma 2b Statistik 2
Geometri: Repetion av olika vinklar 1
Geometri: Randvinkelsatsen 1
Geomteri: Likformighet 1
Geometri: Topptriangelsatsen och Transversalsatsen 2
Geometri: Kongruens 1
Geometri: Pythagoras sats (repetion) 1
Geometri: Avståndsformeln 1
Geometri: Bevis med likformighet 1
Repetion inför provet kap 3 Ma2b Geometri 1
Prov på kap 3 Ma 2b Geometri 1
Repetion kap 1 Ma 2b 1
Repetion kap 2 Ma 2b 2
Repetion Kap 4 Ma 2 1
Nationella provet Ma 2b vårterminen 2015 + bedömningsanvisningar+ lösningsförslag 2
Nationella provet Ma 2b vårterminen 2012 + lösningsförslag 2
Nationellt prov Ma 2b 1
Number of sections Total size
70 93