Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Rudbecksgymnasiet, Örebro Ma 2b

Avsnitt Storlek
Budgetering och kostnadsanalys 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b : Negativa tal och tal i bråkform 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Algebraiska uttryck 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b : Ekvationer 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Omskrivning av formler och koordinatssystem 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Funktion, formel, värdetabell och graf 1
Repetion av Ma1b inför Ma2b: Mer om funktioner 1
Korrelation och kausalitet 1
Träna på räknare: funktioner och grafer 1
Diagnos av Ma1b inför Ma2b 1
Inledning och k- och m-värden 2
Räkna ut riktningskoefficient (en formel för linjens lutning) och parallella och vinkelräta linjer 2
Räta linjens ekvation - hitta funktionsuttryck för räta linjer 2
Räta linjen: Linjära modeller och mer om räta linjer 2
Repetion inför provet kap 1 Ma2b Räta linjens ekvation 1
Prov kap 1 Ma 2b Räta linjens ekvation 2
Tema - vinst eller förlust 1
Lösa ekvationssystem grafiskt 1
Lösa ekvationssystem med substitution 2
Lösa ekvationssystem med additonsmetoden 1
Några speciella ekvationssystem 1
Ekvationssystem: problemlösning och fördjupning 1
Repetion inför provet kap 1 Ma2b Ekvationssystem 1
Prov kap 1 Ma 2b Ekvationssystem 1
Repetition: multiplicera ihop parenteser 1
Kvadreringsreglerna + konjugatregeln 2
Faktorisering 1
Kvadratrotsmetoden och nollproduktsmetoden 1
Andragradsekvationer - en lösningsformel 2
Andragradsekvationer - tillämpningar 1
Andragradsfunktionens graf 2
Andragradsfunktionens största/minsta värde 2
Andragradsfunktioner - tillämpningar 2
Repetion inför provet kap 2 Ma2b Andragrads ekvationer/funktioner 1
Prov kap 2 Ma 2b Algebra och andragradsekvationer 2
Komplexa tal 1
Repetition av potenser 1
Potensekvationer och rationella exponenter 1
Exponentialfunktioner - grafisk lösning 1
Räkna med logaritmer - ekvationen 10^x=b 1
Lösa exponentialekvationen a^x=b 1
Exponentialfunktioner: problemlösning och fördjupning 2
Repetion inför provet kap 2 Ma 2b Exponetialfunktioner och potensfunktioner 1
Prov kap 2 Ma 2b exponetial- och potensfunktioner, logaritmer 2
Olika typer av diagram och tabeller 1
Undersökningar och stickprov 2
Felkällor vid statistiska undersökningar 1
Repetition: Enkla läges- och spridningsmått 1
Några fler spridningsmått - lådagram 1
Beräkna läges- och spridningsmått från frekvenstabeller (standardavvikelse) 2
Normalfördelning och standardavvikelse 2
Repetion av korrelation och regression 2
Repetion inför provet kap 4 Ma 2b Statistik 1
Prov kap 4 Ma 2b Statistik 2
Geometri: Repetion av olika vinklar 1
Geometri: Randvinkelsatsen 1
Geomteri: Likformighet 1
Geometri: Topptriangelsatsen och Transversalsatsen 2
Geometri: Kongruens 1
Geometri: Pythagoras sats (repetion) 1
Geometri: Avståndsformeln 1
Geometri: Bevis med likformighet 1
Repetion inför provet kap 3 Ma2b Geometri 1
Prov på kap 3 Ma 2b Geometri 1
Repetion kap 1 Ma 2b 1
Repetion kap 2 Ma 2b 2
Repetion Kap 4 Ma 2 1
Nationella provet Ma 2b vårterminen 2015 + bedömningsanvisningar+ lösningsförslag 2
Nationella provet Ma 2b vårterminen 2012 + lösningsförslag 2
Nationellt prov Ma 2b 1
Number of sections Total size
70 93