Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Matte 4, NA15SC

Avsnitt Storlek
Bevis inom aritmetik (OBS: Mer bevisföring sker vecka 19) 1
Trigonometriska ekvationer (Repetition) 1
Enhetscirkeln (Repetition) 1
All lösa trigonometriska ekvationer 1
Mer om trigonometriska ekvationer 1
Radianer 1
Trigonometriska ettan 1
Motsatta vinklar och komplementvinklar 1
Additions- och subtraktionsformler 1
Formler och trigonometriska ekvationer 1
Trigonometriska funktioner 1
Amplitud och period 1
Förskjutning av grafen i x- och y-led 1
Grafen till y = tanx 1
Grafen till y = a sinx + b cosx 1
Tillämpningar av trigonometriska funktioner 2
Deriveringsregler (Repetition) 1
Tolkningar av derivatan (Repetition) 1
Derivatan av sammansatta funktioner 1
Tillämpningar med kedjeregeln 2
Repetition 1
Prov 1 (Del 1- utan miniräknare) 1
Prov 1 (Del 2 - med miniräknare) 1
Självbedömning 1
Reservtid 1
Derivatan av sin x och cos x 1
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner 1
Derivatan av en produkt och av en kvot 1
Differentialekvationer 1
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem 1
Kurvritning med hjälp av derivata 1
Gränsvärden 1
Vertikala och horisontella asymptoter 1
Sneda asymptoter 1
Kurvritning med hjälp av asymptoter 1
Integraler; Primitiva funktioner 1
Att beräkna areor med hjälp av integraler 1
Räkneregler för integraler 1
Arean av områden mellan två kurvor 1
Tillämpningar av integraler 1
Rotationskroppar 1
En utvidgning av talsystemet 1
Beräkningar med komplexa tal 1
Andragradsekvationer med komplexa rötter 1
Ekvationer av högre grad 1
Repetition 2
Komplexa tal som punkter och visare 1
Polär form 1
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 1
Potenser av komplexa tal 1
Ekvationen z^n = w 1
Potensformen e^z 1
Bevisföring 1
Inför N.P 2
Reservtid 8
Number of sections Total size
55 66