Matte 4, NA15SC

Avsnitt Storlek
Bevis inom aritmetik (OBS: Mer bevisföring sker vecka 19) 1
Trigonometriska ekvationer (Repetition) 1
Enhetscirkeln (Repetition) 1
All lösa trigonometriska ekvationer 1
Mer om trigonometriska ekvationer 1
Radianer 1
Trigonometriska ettan 1
Motsatta vinklar och komplementvinklar 1
Additions- och subtraktionsformler 1
Formler och trigonometriska ekvationer 1
Trigonometriska funktioner 1
Amplitud och period 1
Förskjutning av grafen i x- och y-led 1
Grafen till y = tanx 1
Grafen till y = a sinx + b cosx 1
Tillämpningar av trigonometriska funktioner 2
Deriveringsregler (Repetition) 1
Tolkningar av derivatan (Repetition) 1
Derivatan av sammansatta funktioner 1
Tillämpningar med kedjeregeln 2
Repetition 1
Prov 1 (Del 1- utan miniräknare) 1
Prov 1 (Del 2 - med miniräknare) 1
Självbedömning 1
Reservtid 1
Derivatan av sin x och cos x 1
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner 1
Derivatan av en produkt och av en kvot 1
Differentialekvationer 1
Derivata- och minimiproblem; Maximi- och minimiproblem 1
Kurvritning med hjälp av derivata 1
Gränsvärden 1
Vertikala och horisontella asymptoter 1
Sneda asymptoter 1
Kurvritning med hjälp av asymptoter 1
Integraler; Primitiva funktioner 1
Att beräkna areor med hjälp av integraler 1
Räkneregler för integraler 1
Arean av områden mellan två kurvor 1
Tillämpningar av integraler 1
Rotationskroppar 1
En utvidgning av talsystemet 1
Beräkningar med komplexa tal 1
Andragradsekvationer med komplexa rötter 1
Ekvationer av högre grad 1
Repetition 2
Komplexa tal som punkter och visare 1
Polär form 1
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 1
Potenser av komplexa tal 1
Ekvationen z^n = w 1
Potensformen e^z 1
Bevisföring 1
Inför N.P 2
Reservtid 8
Number of sections Total size
55 66