Ma84 Statistik och sannolikhet, Matias Särs, årskurs 8

Fjärde kursen i åk 8 i matematik behandlar statistik, sannolikhetslära och problemlösning. I kursen ingår genomförandet av ett statistikprojekt.

Number of sections Total size
21 35