Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma3c - NA15SC, Markus

Avsnitt Storlek
Introduktion av kursen 1
Rep. Ma1+2c: Värdet av ett polynom och multiplikation av polynom 1
Rep. Ma1+2c: Faktorisering av polynom 1
Rep. Ma1+2c: Enkla polynomekvationer och mer om polynomekvationer 1
Grafen till en polynomfunktion + Diagnos (sid: 8 - 20) 1
Faktorer och nollställen 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1
Rationella funktioner + Diagnos (sid: 8 - 36) 1
Gränsvärden 1
Rep. Ma1+2c: Räta linjens ekvation 1
Sekantens lutning 1
Tangentens lutning 1
Derivatans definition 1
Att använda derivata 1
Absolutbelopp och deriverbarhet 1
Reserv 1
Derivatan av enkla potensfunktioner 1
Derivatan av polynomfunktioner 1
Mer om derivatan av potensfunktioner 1
Repetition 1
Självbedömning och Derivatan av e^x 2
Derivatan av e^kx och a^x 1
Tillämpningar av derivatan 1
Tillämpningar av derivatan + Diagnos 1
Växande och avtagande funktion 1
Derivatans nollställen 2
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata 1
Andraderivatan, konvex och konkav funktion 1
Andraderivatan och lokala extrempunkter 1
Extremvärdesproblem 2
Vad är en primitiv funktion? 1
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner och Primitiva funktioner med villkor 1
Arean under en kurva 1
Samband mellan derivata och integral 2
Arean av områden mellan två kurvor 1
Tillämpningar av integraler 1
Repetition 1
Självbedömning och Trigonometri i rätvinkliga trianglar samt Enhetscirkeln 1
Trigonometriska ekvationer 1
Cirkelns ekvation 1
Areasatsen 1
Sinus- och cosinussatsen 1
Att använda triangelsatserna 1
Äldre nationella prov 2
Number of sections Total size
46 51