Ma3c - NA15SC, Markus

Avsnitt Storlek
Introduktion av kursen 1
Rep. Ma1+2c: Värdet av ett polynom och multiplikation av polynom 1
Rep. Ma1+2c: Faktorisering av polynom 1
Rep. Ma1+2c: Enkla polynomekvationer och mer om polynomekvationer 1
Grafen till en polynomfunktion + Diagnos (sid: 8 - 20) 1
Faktorer och nollställen 1
Förkortning och förlängning av rationella uttryck 1
Addition och subtraktion av rationella uttryck 1
Multiplikation och division av rationella uttryck 1
Rationella funktioner + Diagnos (sid: 8 - 36) 1
Gränsvärden 1
Rep. Ma1+2c: Räta linjens ekvation 1
Sekantens lutning 1
Tangentens lutning 1
Derivatans definition 1
Att använda derivata 1
Absolutbelopp och deriverbarhet 1
Reserv 1
Derivatan av enkla potensfunktioner 1
Derivatan av polynomfunktioner 1
Mer om derivatan av potensfunktioner 1
Repetition 1
Självbedömning och Derivatan av e^x 2
Derivatan av e^kx och a^x 1
Tillämpningar av derivatan 1
Tillämpningar av derivatan + Diagnos 1
Växande och avtagande funktion 1
Derivatans nollställen 2
Kurvkonstruktion med hjälp av derivata 1
Andraderivatan, konvex och konkav funktion 1
Andraderivatan och lokala extrempunkter 1
Extremvärdesproblem 2
Vad är en primitiv funktion? 1
Primitiva funktioner till potensfunktioner och till exponentialfunktioner och Primitiva funktioner med villkor 1
Arean under en kurva 1
Samband mellan derivata och integral 2
Arean av områden mellan två kurvor 1
Tillämpningar av integraler 1
Repetition 1
Självbedömning och Trigonometri i rätvinkliga trianglar samt Enhetscirkeln 1
Trigonometriska ekvationer 1
Cirkelns ekvation 1
Areasatsen 1
Sinus- och cosinussatsen 1
Att använda triangelsatserna 1
Äldre nationella prov 2
Number of sections Total size
46 51