Ma3b DaGy (Exponent) 2: Funktioner och gränsvärden

Denna del av kursen omfattar:
- Polynom
- Räknelagar för polynom
- Polynom av högre grad
- Växande/avtagande funktioner, extrempunkter, tangenter, terrasspunkter
- Polynom i faktoriserad form
- Nollställen till polynom samt ekvationslösning
- Rationella uttryck
- Förenkling av reationella uttryck
- Lösning av rationella ekvationer
- Diskreta och kontinuerliga funktioner
- Gränsvärden

Avsnitt Storlek

There are no sections in this course outline. You can use the form below to add some.