Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma3b Dagy Avsnitt 1: Geometrisk summa och linjär optimering (Exponent)

Efter det här avsnittet ska du kunna
- tolka och förklara innebörden av en geometrisk talföljd
- använda formeln för geometrisk summa
- utläsa information ur en talföljd och bestämma följdens 1:a element, kvot samt n:e element

  • förklara begreppet nuvärde
  • förklara begreppet slutvärde
  • beräkna nuvärde och slutvärde
  • förklara begreppen annuitet och annuitetslån
  • beräkna annuiteter
  • tolka och förklara linjär optimering
  • bestämma största och minsta värde (utifrån givna bivillkor) av en linjär funktion i två variabler

Exponent 3b kapitel 1

Beräknad tidsåtgång: 11 lektioner

Number of sections Total size
8 11