Ma3b Dagy Avsnitt 1: Geometrisk summa och linjär optimering (Exponent)

Efter det här avsnittet ska du kunna
- tolka och förklara innebörden av en geometrisk talföljd
- använda formeln för geometrisk summa
- utläsa information ur en talföljd och bestämma följdens 1:a element, kvot samt n:e element

  • förklara begreppet nuvärde
  • förklara begreppet slutvärde
  • beräkna nuvärde och slutvärde
  • förklara begreppen annuitet och annuitetslån
  • beräkna annuiteter
  • tolka och förklara linjär optimering
  • bestämma största och minsta värde (utifrån givna bivillkor) av en linjär funktion i två variabler

Exponent 3b kapitel 1

Beräknad tidsåtgång: 11 lektioner

Number of sections Total size
8 11