Ma2c Dagy Avsnitt 4: Logaritmer och exponentialekvationer (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c.

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna förklara begreppen logaritm, exponentialfunktion samt exponentialekvation
- kunna lösa exponentialekvationer med hjälp av logaritmer, både med och utan tekniska hjälpmedel
- beräkna värdet av vissa logaritmer
- kunna använda logaritmlagarna (obs: de finns i formelblad) för att göra förenklingar och omskrivning av uttryck
- kunna skissa grafen till exponentialfunktioner
- kunna rita grafen till exponentialfunktioner med digitala hjälpmedel (dator eller räknare)
- med hjälp av en given graf (exponentialfunktion) kunna bestämma funktionsvärden för olika värden på den oberoende variabeln
- med utgångspunkt i en text eller ett problem kunna ställa upp en exponentialfunktion
- kunna ställa upp och lösa exponentialekvationer

Number of sections Total size
9 9