Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma2c Dagy Avsnitt 4: Logaritmer och exponentialekvationer (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c.

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna förklara begreppen logaritm, exponentialfunktion samt exponentialekvation
- kunna lösa exponentialekvationer med hjälp av logaritmer, både med och utan tekniska hjälpmedel
- beräkna värdet av vissa logaritmer
- kunna använda logaritmlagarna (obs: de finns i formelblad) för att göra förenklingar och omskrivning av uttryck
- kunna skissa grafen till exponentialfunktioner
- kunna rita grafen till exponentialfunktioner med digitala hjälpmedel (dator eller räknare)
- med hjälp av en given graf (exponentialfunktion) kunna bestämma funktionsvärden för olika värden på den oberoende variabeln
- med utgångspunkt i en text eller ett problem kunna ställa upp en exponentialfunktion
- kunna ställa upp och lösa exponentialekvationer

Number of sections Total size
9 9