Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma2c Dagy Avsnitt 3: Ickelinjära ekvationer och funktioner (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna lösa en andragradsekvation av typen ax^2+bx+c=0, både algebraiskt och grafiskt.
- kunna hur man prövar en eller flera lösningar till en ekvation.
- kunna lösa en ekvation i faktoriserad form på enklaste sätt.
- kunna förklara vad en rotekvation är, lösa den samt förklara varför lösningarna måste prövas.
- kunna förklara begreppen rot, dubbelrot och komplex rot.
- kunna använda kvadratkomplettering som metod för att skriva om algebraiska uttryck.
- kunna skriva som ett uttryck som en produkt av faktorer (faktorisering).
- förklara talet i och dess funktion samt använda det vid lösning av andragradsekvationer.
- i så stor utsträckning som möjligt göra lämpliga metodval

  • i samband med studie av andragradsfunktioner kunna använda och förklara begreppen nollställe, symmetrilinje, extrempunkt, maximipunkt, minimipunkt och parabel
  • skissa enkla andragradsfunktioner för hand
  • rita andragradsfunktioner med grafritande hjälpmedel (dator eller räknare)
  • med hjälp av givna grafer kunna göra avläsningar av beroende och oberoende variabler
  • med hjälp av givna grafer kunna bestämma konstanterna a, b och c i f(x)=ax^2+bx+c
  • kunna ställa upp och lösa problem med hjälp av andragradsfunktioner och -ekvationer
  • känna till grundläggande egenskaper hos rotfunktioner
Number of sections Total size
14 14