Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma2c Dagy Avsnitt 2: Algebra (Exponent)

Efter det här avsnittet ska du kunna:
- lösa linjära ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt
- behärska både additions- och substitutionsmetoden vid lösning av ekvationssystem
- förklara varför vissa ekvationssystem saknar lösning och vad som är typiskt för dessa fall
- förklara varför vissa ekvationssystem har oändligt många lösningar och vad som är typiskt för dessa fall
- lösa ett linjärt ekvationssystem med fler än två variabler
- införa variabler, ställa upp ekvationer och därefter lösa dem
- för addition och multiplikation: kommutativa lagen, associativa lagen samt distributiva lagen
- förklara begreppet identitet.
- multiplicera parentesuttryck
- utvidgade distributiva lagen
- konjugatregeln, 1:a kvadreringsregeln, 2:a kvadreringsregeln
- undersöka om en given rot är en lösning till en ekvation
- faktorisera och bryta ut gemensamma faktorer
- faktorisera med konjugat- och kvadreringsreglerna

Bokens avsnitt 2.1 (sid 41-57) får fem lektioner plus en lektion för blandade övningar och problemlösning
Bokens avsnitt 2.2 (sid 58-74) får fyra lektioner plus en lektion för blandade övningar och problemlösning

Totalt: 11 lektioner motsvarande ungefär 13 h.

Number of sections Total size
7 11