Ma2c Dagy Avsnitt 2: Algebra (Exponent)

Efter det här avsnittet ska du kunna:
- lösa linjära ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt
- behärska både additions- och substitutionsmetoden vid lösning av ekvationssystem
- förklara varför vissa ekvationssystem saknar lösning och vad som är typiskt för dessa fall
- förklara varför vissa ekvationssystem har oändligt många lösningar och vad som är typiskt för dessa fall
- lösa ett linjärt ekvationssystem med fler än två variabler
- införa variabler, ställa upp ekvationer och därefter lösa dem
- för addition och multiplikation: kommutativa lagen, associativa lagen samt distributiva lagen
- förklara begreppet identitet.
- multiplicera parentesuttryck
- utvidgade distributiva lagen
- konjugatregeln, 1:a kvadreringsregeln, 2:a kvadreringsregeln
- undersöka om en given rot är en lösning till en ekvation
- faktorisera och bryta ut gemensamma faktorer
- faktorisera med konjugat- och kvadreringsreglerna

Bokens avsnitt 2.1 (sid 41-57) får fem lektioner plus en lektion för blandade övningar och problemlösning
Bokens avsnitt 2.2 (sid 58-74) får fyra lektioner plus en lektion för blandade övningar och problemlösning

Totalt: 11 lektioner motsvarande ungefär 13 h.

Number of sections Total size
7 11