Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma2c Dagy Avsnitt 1: räta linjen (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c.

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna beskriva en linjär funktioner på tre olika sätt: tabell, formel, graf. (Repetition från Ma1c)
- kunna rita en graf till en given linjär funktion.
- veta vad k respektive m står för i ekvationen y=kx+m
- kunna förklara likhet och skillnad mellan en proportionalitet och en linjär funktion som inte är en proportionalitet. (Repetition från Ma1c)
- använda en rät linjes ekvation både i k-form och i allmän form.
- kunna använda räta linjens ekvation för att beskriva linjens lutning samt skärningspunkter med y-axeln respektive x-axeln.
- kunna bestämma riktningskoefficienten för en rät linje
- kunna bestämma m-värdet för en rät linje
- kunna bestämma ekvationen för en rät linje genom avläsning av graf eller om två punkter är givna.
- kunna avgöra om två linjer är parallella eller om de är vinkelräta.

Det här är bokens kapitel 1, sidorna 11-37.

Kapitlets inledning, sid 12-14 är repetition från Ma1c.

Number of sections Total size
2 3