Ma2c Dagy Avsnitt 1: räta linjen (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c.

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna beskriva en linjär funktioner på tre olika sätt: tabell, formel, graf. (Repetition från Ma1c)
- kunna rita en graf till en given linjär funktion.
- veta vad k respektive m står för i ekvationen y=kx+m
- kunna förklara likhet och skillnad mellan en proportionalitet och en linjär funktion som inte är en proportionalitet. (Repetition från Ma1c)
- använda en rät linjes ekvation både i k-form och i allmän form.
- kunna använda räta linjens ekvation för att beskriva linjens lutning samt skärningspunkter med y-axeln respektive x-axeln.
- kunna bestämma riktningskoefficienten för en rät linje
- kunna bestämma m-värdet för en rät linje
- kunna bestämma ekvationen för en rät linje genom avläsning av graf eller om två punkter är givna.
- kunna avgöra om två linjer är parallella eller om de är vinkelräta.

Det här är bokens kapitel 1, sidorna 11-37.

Kapitlets inledning, sid 12-14 är repetition från Ma1c.

Number of sections Total size
2 3