Ma 2c för NA2 Cultura HBG

Upplägget är anpassat för 60 lektioner à 65 minuter och använder Matematik Origo 2c.

Avsnitt Storlek
1.1 Mult av uttryck inom parenteser sid 8-9 1
Kvadreringsreglerna & Konjugatregeln 10-12 1
Faktorisering 13-14 1
1.2 Andragradsekv. Grafisk lösning 15-18 1
Algebraisk lösning 19-20 1
Komplexa tal 21-23 1
Faktorform 24-25 1
Kvadratkomplettering 26-28 1
1.3 pq-formel 29-32 1
pq-formel 29-32 1
Lösningar till Andragradsekv. 33-35 1
Rotekvationer 36-38 1
Andragradsfunktionen & Grafen 39-44 1
Andragradsfunktionen & Grafen 39-44 1
Andragradsfunktioner & Kvadratkomplettering 45-47 1
Repetition kap 1 1
PROV kap 1 1
PROV kap 1 1
2.1 Räta Linjen - Graf till Ekvation 60-62 1
Räta linjen k-form, enpunktsform 63-65 1
Parallella & Vinkelräta linjer 66-69 1
Parallella & Vinkelräta linjer 66-69 1
2.2 Ekv.system Grafisk lösning 70-73 1
Substitutionsmetoden 74-76 1
Substitutionsmetoden 74-76 1
Additionsmetoden 77-79 1
Tre obekanta 80-82 1
Fördjupning / Buffert 1
Repetition kap 2 1
Repetition kap 2 1
PROV kap 2 1
PROV kap 2 1
3.1 Exponentialekvationer. Grafisk lösning 94-97 1
Tiologaritmer 98-100 1
Exponentialekv. & Tiolog.101-104 1
Exponentialekv. & Tiolog.101-104 1
3.2 Logaritmlagarna 105-107 1
Naturvetenskapliga tillämpningar 108-110 1
Log. med andra baser 11-113 1
Repetition kap 3 1
PROV kap 3 1
PROV kap 3 1
4.1 Analytisk Geometri. Avståndsformeln 126-127 1
Parabelns ekvation 128-133 1
Problemlösning Analytisk Geometri 134-137 1
4.2 Klassiska Geometriska satser 138-141 1
Klassiska Geometriska satser 138-141 1
Likformiga Trianglar & Månghörningar 142-145 1
Topptriangel-, Transversal-, Bisektrissatsen 146-149 1
Kongruens 150-154 1
Repetition kap 4 1
Repetition kap 4 1
PROV kap 4 1
PROV kap 4 1
5 Statistik 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning deadline 1
Number of sections Total size
60 60