Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Ma 2c för NA2 Cultura HBG

Upplägget är anpassat för 60 lektioner à 65 minuter och använder Matematik Origo 2c.

Avsnitt Storlek
1.1 Mult av uttryck inom parenteser sid 8-9 1
Kvadreringsreglerna & Konjugatregeln 10-12 1
Faktorisering 13-14 1
1.2 Andragradsekv. Grafisk lösning 15-18 1
Algebraisk lösning 19-20 1
Komplexa tal 21-23 1
Faktorform 24-25 1
Kvadratkomplettering 26-28 1
1.3 pq-formel 29-32 1
pq-formel 29-32 1
Lösningar till Andragradsekv. 33-35 1
Rotekvationer 36-38 1
Andragradsfunktionen & Grafen 39-44 1
Andragradsfunktionen & Grafen 39-44 1
Andragradsfunktioner & Kvadratkomplettering 45-47 1
Repetition kap 1 1
PROV kap 1 1
PROV kap 1 1
2.1 Räta Linjen - Graf till Ekvation 60-62 1
Räta linjen k-form, enpunktsform 63-65 1
Parallella & Vinkelräta linjer 66-69 1
Parallella & Vinkelräta linjer 66-69 1
2.2 Ekv.system Grafisk lösning 70-73 1
Substitutionsmetoden 74-76 1
Substitutionsmetoden 74-76 1
Additionsmetoden 77-79 1
Tre obekanta 80-82 1
Fördjupning / Buffert 1
Repetition kap 2 1
Repetition kap 2 1
PROV kap 2 1
PROV kap 2 1
3.1 Exponentialekvationer. Grafisk lösning 94-97 1
Tiologaritmer 98-100 1
Exponentialekv. & Tiolog.101-104 1
Exponentialekv. & Tiolog.101-104 1
3.2 Logaritmlagarna 105-107 1
Naturvetenskapliga tillämpningar 108-110 1
Log. med andra baser 11-113 1
Repetition kap 3 1
PROV kap 3 1
PROV kap 3 1
4.1 Analytisk Geometri. Avståndsformeln 126-127 1
Parabelns ekvation 128-133 1
Problemlösning Analytisk Geometri 134-137 1
4.2 Klassiska Geometriska satser 138-141 1
Klassiska Geometriska satser 138-141 1
Likformiga Trianglar & Månghörningar 142-145 1
Topptriangel-, Transversal-, Bisektrissatsen 146-149 1
Kongruens 150-154 1
Repetition kap 4 1
Repetition kap 4 1
PROV kap 4 1
PROV kap 4 1
5 Statistik 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning 1
Statistikinlämning deadline 1
Number of sections Total size
60 60