Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Lars Tivenius Upplägg Ma1b

Avsnitt Storlek
Hur fungerar matematikundervisningen? 1
Taluppfattning: positionsystemet, prioriteringsregler. 1
Taluppfattning: primtal, sammansatta tal, delbarhet, och siffersumma. 1
Taluppfattning: tal i decimalform 1
Taluppfattning: negativa tal, grafritande räknare 3
Taluppfattning: jämföra bråktal, förlänga o förkorta 2
Taluppfattning: addition och subtraktion och grafritande miniräknare 1
Taluppfattning: multiplikation o division 1
Taluppfattning: potenser 2
Taluppfattning: enhetsbyten, prefix 1
Taluppfattning: talsystem 1
Taluppfattning: avrundning, överslagsräkning och gällande siffror 1
Taluppfattning: problemlösning, tillämpningar, 1
Repetion inför provet kap 1 Ma1b 1
Taluppfattning: PROV 1
Procent: beräkning av andelen, delen, det hela 1
Procent: promille och ppm 1
Procent: Procentuella förändringar: förändringsfaktor 1
Procent: Upprepade procentuella förändringar 1
Procent: ökning, minskning och problemlösning 1
Procent: procentenheter, lån och ränta 1
Procent: amortering 1
Procent: avgifter och effektiv ränta 1
Procent: Fördjupning eller förstärkning 1
Procent: index 2
Repetion inför provet kap 2 Ma1b 1
Procent: prov 1
Algebra: beräkna värdet av ett uttryck och förenkling 1
Algebra: förenkling av parentsuttryck och multiplicera in i parenteser 2
Algebra: faktorisering 1
Algebra: lösa enkla ekvationer algebraiskt 1
Algebra: lösa ekvationer med flera x-termer algebraiskt 1
Funktioner: potensfunktioner 2
Funktioner: andra gradsekvaktioner (kvadrater,kvadratrötter) och potensekvationer 2
Algebra: problemlösning med hjälp av ekvationer 1
Algebra: ställa upp och tolka uttryck och formler 1
Algebra: upptäcka mönster 1
Algebra: ställa upp egna ekvationer, problemlösning 2
Algebra: olikheter, grafiskt och algebraiskt 2
Algebra: att beskriva, troliggöra och bevisa 2
Repetion inför provet kap 3 Ma1b 1
Algebra: PROV 1
Funktioner: formel, värdetabell, graf 3
Funktioner: tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp, proportionalitet 1
Funktioner: funktionsbegreppet 2
Funktioner: definitionsmängd och värdemängd 1
Funktioner: problemlösning 1
Funktioner: rita grafer med miniräknare 1
Funktioner: exponentialfunktioner 1
Funktioner: grafisk lösning av ekvationer och olikheter 1
Funktioner: olika matematiska modeller- problemlösning 2
Repetion inför provet kap 6 Ma1b 2
Funktioner: PROV 1
Geometri: omkrets o area, längd och area enheter 1
Geometri: volym och volymsenheter 1
Geometri: vinklar, bevis 2
Geometri: enhetsomvandlingar och begränsningsarea 1
Geometri:Implikation och ekvivalens 1
Geometri: pythagoras sats 2
Geometri: gyllene snittet 1
Geometri: mönster och symmetrier 2
Repetion inför provet kap 4 Ma1b 1
Geometri: PROV 1
Sannolikhetslära: grundläggande begrepp 1
Sannolikhetslära: Slumpförsök med två föremål 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg oberoende - träddiagram 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg beroende - träddiagram 2
Sannolikhetslära: komplementhändelse 1
Repetion inför provet kap 5 Ma1b 1
Sannolikhetslära: PROV 1
Tabeller och diagram 1
Statistik: rita diagram med kalkylprogram 1
Statistik: vilseledande statistik 1
Statistik: Grupparbete 1
Vi tränar på ett Nationellt prov Ma1b 3
Repetion kap 1 Ma 1b 1
Repetion kap 2 Ma 1b 1
Repetion kap 3 Ma 1b 1
Repetion kap 5 Ma 1b 1
Repetion kap 6 Ma1b 1
Nationellt prov Ma 1b 1
Återlämning av Nationellt prov Ma1b 1
Number of sections Total size
82 104