Gufu: Ma3b

Kursintro,1
Diagnos,1
Polynom,1
Faktorisera,1
Potenser,1
Kvadratrötter ,1
Ekvationer,2
Rationella uttryck,1
Förlängning och förkortning,2
Addition och subtraktion,2
Multiplikation och division,1
Intro funktioner,1
Räta linjens ekvation,1
Andragradsfunktioner,2
Grafiska lösningsmetoder,1
Exponential- och potensfunktioner,2
Repetition,1
Prov Kap 1,2
Genomgång av prov,1

Ändringskvoter,1
Begreppet deriva,2
Gränsvärde,1
Derivatans definition,1
Derivatan av polynom,3
Derivatan av potensfunktioner,1
Derivatan av y=e^kx ,1
Naturliga logaritmer,1
Derivatan av y=a^x,1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata,2
Olika differenskvoter,2
Grafritande räknare,1
Repetition,2
Prov Kap 2,2
Genomgång av prov,1

Extrempunkter ,1
Växande eller avtagande,1
Förstaderivatan och grafen,1
Största och minsta värde,2
Tillämpningar och problemlösning - Min/max-problem,4
Potensfunktioner,1
Andraderivatan,1
Andraderivatan och grafen,1
Grafritande räknare,1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata,2
Primitiva funktioner,1
Primitiva funktioner med villkor,1
Inledning integraler,1
Integralberäkning med primitiv funktion,1
Tillämpningar och problemlösning - Integraler,3
Repetition,1
Prov kap 3,2
Genomgång av prov,1

Hur beräknas en geometrisk summa,1
Tillämpningar och problemlösning - Geometrisk summa,2
Halvplan,1
Området i planet och system av olikheter,1
Största och minsta värde i ett område,1
Tillämpningar och problemlösning - Linjär optimering,4
Repetition,2
Prov Kap 4,2
Genomgång av prov,1

Avsnitt Storlek
Kursintro 1
Diagnos 1
Polynom 1
Faktorisera 1
Potenser 1
Kvadratrötter 1
Ekvationer 2
Rationella uttryck 1
Förlängning och förkortning 2
Addition och subtraktion 2
Multiplikation och division 1
Intro funktioner 1
Räta linjens ekvation 1
Andragradsfunktioner 2
Grafiska lösningsmetoder 1
Exponential- och potensfunktioner 2
Repetition 1
Prov Kap 1 2
Genomgång av prov 1
Ändringskvoter 1
Begreppet deriva 2
Gränsvärde 1
Derivatans definition 1
Derivatan av polynom 3
Derivatan av potensfunktioner 1
Derivatan av y=e^kx 1
Naturliga logaritmer 1
Derivatan av y=a^x 1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata 2
Olika differenskvoter 2
Grafritande räknare 1
Repetition 2
Prov Kap 2 2
Genomgång av prov 1
Extrempunkter 1
Växande eller avtagande 1
Förstaderivatan och grafen 1
Största och minsta värde 2
Tillämpningar och problemlösning - Min/max-problem 4
Potensfunktioner 1
Andraderivatan 1
Andraderivatan och grafen 1
Grafritande räknare 1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata 2
Primitiva funktioner 1
Primitiva funktioner med villkor 1
Inledning integraler 1
Integralberäkning med primitiv funktion 1
Tillämpningar och problemlösning - Integraler 3
Repetition 1
Prov kap 3 2
Genomgång av prov 1
Hur beräknas en geometrisk summa 1
Tillämpningar och problemlösning - Geometrisk summa 2
Halvplan 1
Området i planet och system av olikheter 1
Största och minsta värde i ett område 1
Tillämpningar och problemlösning - Linjär optimering 4
Repetition 2
Prov Kap 4 2
Genomgång av prov 1
Number of sections Total size
61 88