Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Gufu: Ma3b

Kursintro,1
Diagnos,1
Polynom,1
Faktorisera,1
Potenser,1
Kvadratrötter ,1
Ekvationer,2
Rationella uttryck,1
Förlängning och förkortning,2
Addition och subtraktion,2
Multiplikation och division,1
Intro funktioner,1
Räta linjens ekvation,1
Andragradsfunktioner,2
Grafiska lösningsmetoder,1
Exponential- och potensfunktioner,2
Repetition,1
Prov Kap 1,2
Genomgång av prov,1

Ändringskvoter,1
Begreppet deriva,2
Gränsvärde,1
Derivatans definition,1
Derivatan av polynom,3
Derivatan av potensfunktioner,1
Derivatan av y=e^kx ,1
Naturliga logaritmer,1
Derivatan av y=a^x,1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata,2
Olika differenskvoter,2
Grafritande räknare,1
Repetition,2
Prov Kap 2,2
Genomgång av prov,1

Extrempunkter ,1
Växande eller avtagande,1
Förstaderivatan och grafen,1
Största och minsta värde,2
Tillämpningar och problemlösning - Min/max-problem,4
Potensfunktioner,1
Andraderivatan,1
Andraderivatan och grafen,1
Grafritande räknare,1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata,2
Primitiva funktioner,1
Primitiva funktioner med villkor,1
Inledning integraler,1
Integralberäkning med primitiv funktion,1
Tillämpningar och problemlösning - Integraler,3
Repetition,1
Prov kap 3,2
Genomgång av prov,1

Hur beräknas en geometrisk summa,1
Tillämpningar och problemlösning - Geometrisk summa,2
Halvplan,1
Området i planet och system av olikheter,1
Största och minsta värde i ett område,1
Tillämpningar och problemlösning - Linjär optimering,4
Repetition,2
Prov Kap 4,2
Genomgång av prov,1

Avsnitt Storlek
Kursintro 1
Diagnos 1
Polynom 1
Faktorisera 1
Potenser 1
Kvadratrötter 1
Ekvationer 2
Rationella uttryck 1
Förlängning och förkortning 2
Addition och subtraktion 2
Multiplikation och division 1
Intro funktioner 1
Räta linjens ekvation 1
Andragradsfunktioner 2
Grafiska lösningsmetoder 1
Exponential- och potensfunktioner 2
Repetition 1
Prov Kap 1 2
Genomgång av prov 1
Ändringskvoter 1
Begreppet deriva 2
Gränsvärde 1
Derivatans definition 1
Derivatan av polynom 3
Derivatan av potensfunktioner 1
Derivatan av y=e^kx 1
Naturliga logaritmer 1
Derivatan av y=a^x 1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata 2
Olika differenskvoter 2
Grafritande räknare 1
Repetition 2
Prov Kap 2 2
Genomgång av prov 1
Extrempunkter 1
Växande eller avtagande 1
Förstaderivatan och grafen 1
Största och minsta värde 2
Tillämpningar och problemlösning - Min/max-problem 4
Potensfunktioner 1
Andraderivatan 1
Andraderivatan och grafen 1
Grafritande räknare 1
Tillämpningar och problemlösning - Derivata 2
Primitiva funktioner 1
Primitiva funktioner med villkor 1
Inledning integraler 1
Integralberäkning med primitiv funktion 1
Tillämpningar och problemlösning - Integraler 3
Repetition 1
Prov kap 3 2
Genomgång av prov 1
Hur beräknas en geometrisk summa 1
Tillämpningar och problemlösning - Geometrisk summa 2
Halvplan 1
Området i planet och system av olikheter 1
Största och minsta värde i ett område 1
Tillämpningar och problemlösning - Linjär optimering 4
Repetition 2
Prov Kap 4 2
Genomgång av prov 1
Number of sections Total size
61 88