Fysik 1a

Introduktion till kursen, 1
Vetenskapligt tankesätt, 1
Modeller, och fysikens relevans, 1
Laboration: Testa en hypotes, 1
Storhet, mätetal och enhet, 1
Uppskattningar och osäkerheter, 1
Laboration: Densitet, 1
Laboration: Mätvärdesbehandling, 2
Hastigheter på olika sätt, 1
Repetition/reservlektion, 1
Acceleration och fritt fall, 2
Tolka s/t- och v/t-grafer, 1
Laboration: Rörelse och acceleration, 2
Problemlösning, 2
Krafter och vektorer ,1
Komposantuppdelning av vektorer, 1
Newtons första lag ,1
Normalkrafter och friktionskrafter: översikt, 1
Problemlösning, 1
Newtons andra lag, 3
Reservlektion, 2
Newtons tredje lag (och gravitation) ,3
Laboration: Krafter ,3
Energiprincipen och arbete, 1
Effekt ,1
Kinetisk energi ,1
Potentiell energi ,1
Energi: Problemlösning/reservlektion ,1
Laboration: energiprincipen ,1
Mekanisk energi, 1
Verkningsgrad ,1
Friktion ,2
Luftmotstånd ,1
Problemlösning ,2
Repetition/reservlektion ,2
Rörelsemängd och impuls ,2
Bevarande av rörelsemängd, 2
Laboration: ändring i rörelsemängd ,1
Laboration: impulslagen ,1
Rörelsemängd och impuls: problemlösning, 2
Laddning och Coulombs lag ,1
Statisk elektricitet och influens ,1
Elektriska fält ,2
Elektiskta fält och spänning ,2
Elektriska fält: problemlösning ,1
Ström ,1
Kretsar och att mäta spänning och ström ,1
Laboration: mäta spänning och ström ,1
Elektrisk resistans ,1
Laboration: samband mellan spänning och ström ,2
Laboration: serie- och parallellkoppling, 2
Ersättningsresistans ,1
Potential, 1
Kirchhoffs andra lag ,1
Ellära: Problemlösning ,2
Elektrisk energi och effekt ,1
Laboration: potential i öppen och sluten krets ,1
Laboration: U, I, R, samt mät- och beräkningsövning ,1
Ellära: Repetition/reservlektion ,3
Laborationsprov och skriva labbrapporter ,3
Tryck ,1
Laboration: Tyngd under vatten ,1
Tryck i vätskor och gaser ,1
Tryck: reservlektion ,1
Temperatur ,1
Ideala gaser ,1
Värme och aggregationstillstånd ,1
Specifik värmekapacitet ,1
Fasövergångar och värme ,1
Energikvalitet ,1
Tryck och temperatur: reservlektion ,1
Ideala gaslagen som vädermodell ,1
Växthuseffekten ,1
Reservlektion ,1
Kvantmekanikens atommodell ,3
Atomens historia ,1
Medicinska tillämpningar av atomfysik ,1
Atomfysik: reservlektion ,2
Speciella relativitetsteorin ,3
Atomkärnan ,1
Krafter i atomkärnan ,1
Enkla kärnreaktioner ,2
Radioaktivitet och strålning ,2
Aktivitet och halveringstid ,2
Fission ,1
Fusion ,1
Laboration: gammastrålning ,3
Strålning och fysiologi , 2
Orientering om standardmodellen ,1

Avsnitt Storlek
Introduktion till kursen 1
Vetenskapligt tankesätt 1
Modeller, och fysikens relevans 1
Laboration: Testa en hypotes 1
Storhet, mätetal och enhet 1
Uppskattningar och osäkerheter 1
Laboration: Densitet 1
Laboration: Mätvärdesbehandling 2
Hastigheter på olika sätt 1
Repetition/reservlektion 1
Acceleration och fritt fall 2
Tolka s/t- och v/t-grafer 1
Laboration: Rörelse och acceleration 2
Problemlösning 2
Krafter och vektorer 1
Komposantuppdelning av vektorer 1
Newtons första lag 1
Normalkrafter och friktionskrafter: översikt 1
Problemlösning 1
Newtons andra lag 3
Reservlektion 2
Newtons tredje lag (och gravitation) 3
Laboration: Krafter 3
Energiprincipen och arbete 1
Effekt 1
Kinetisk energi 1
Potentiell energi 1
Energi: Problemlösning/reservlektion 1
Laboration: energiprincipen 1
Mekanisk energi 1
Verkningsgrad 1
Friktion 2
Luftmotstånd 1
Problemlösning 2
Repetition/reservlektion 2
Rörelsemängd och impuls 2
Bevarande av rörelsemängd 2
Laboration: ändring i rörelsemängd 1
Laboration: impulslagen 1
Rörelsemängd och impuls: problemlösning 2
Laddning och Coulombs lag 1
Statisk elektricitet och influens 1
Elektriska fält 2
Elektiskta fält och spänning 2
Elektriska fält: problemlösning 1
Ström 1
Kretsar och att mäta spänning och ström 1
Laboration: mäta spänning och ström 1
Elektrisk resistans 1
Laboration: samband mellan spänning och ström 2
Laboration: serie- och parallellkoppling 2
Ersättningsresistans 1
Potential 1
Kirchhoffs andra lag 1
Ellära: Problemlösning 2
Elektrisk energi och effekt 1
Laboration: potential i öppen och sluten krets 1
Laboration: U, I, R, samt mät- och beräkningsövning 1
Ellära: Repetition/reservlektion 3
Laborationsprov och skriva labbrapporter 3
Tryck 1
Laboration: Tyngd under vatten 1
Tryck i vätskor och gaser 1
Tryck: reservlektion 1
Temperatur 1
Ideala gaser 1
Värme och aggregationstillstånd 1
Specifik värmekapacitet 1
Fasövergångar och värme 1
Energikvalitet 1
Tryck och temperatur: reservlektion 1
Ideala gaslagen som vädermodell 1
Växthuseffekten 1
Reservlektion 1
Kvantmekanikens atommodell 3
Atomens historia 1
Medicinska tillämpningar av atomfysik 1
Atomfysik: reservlektion 2
Speciella relativitetsteorin 3
Atomkärnan 1
Krafter i atomkärnan 1
Enkla kärnreaktioner 2
Radioaktivitet och strålning 2
Aktivitet och halveringstid 2
Fission 1
Fusion 1
Laboration: gammastrålning 3
Strålning och fysiologi 2
Orientering om standardmodellen 1
Number of sections Total size
89 126