Falks upplägg för matte 3c

Det här upplägget använder Matematik 5000, och är planerat för att rymmas på som mest 88 lektionstillfällen (på typ en timme var).

Upplägget följer Matematik 5000 nästan helt, förutom att extrempunkter läggs i samma delområde som derivata (istället för bland integraler).

I planeringen ingår exempelvis diagnoser, reservlektioner i varje avsnitt, repetition inför kursprov och förberedelser inför muntliga prov.

Number of sections Total size
52 87