Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Falks upplägg för matte 2c

Det här kursupplägget baserar sig till stor del på boken Matematik 5000 (2c), men också på uppgifter från Khan Academy och egenskapade uppgifter.
Ganska många avsnitt delas med ett upplägg för matte 2b.

Kursupplägget är gjort för att fortsätta direkt från matte 1c – det är inga lektioner inplanerade för att exempelvis introducera arbetssätt eller verktyg.

Avsnitt Storlek
Matte 2c: Översikt av kursinnehåll och betygskriterier 1
Repetition: förkunskaper för matte 2c 2
Funktioner: skissa grafer för hand 2
Funktioner: använda grafritande räknare 2
Funktioner: mer om funktioner 1
Linjära funktioner: introduktion 1
Linjära funktioner: lutning och k-värde 1
Linjära funktioner: räkna ut k-värde 1
Linjära funktoiner: hitta m-värde och funktionsuttryck 2
Linjära funktioner: reservlektion/fördjupning 1
Linjära funktioner: problemlösning 3
Linjära funktioner: prov 1
(reservlektion) 1
Linjära ekvationssystem: introduktion och grafiska lösningar 1
Linjära ekvationssystem: substitution 1
Linjära ekvationssystem: eliminering 1
Linjära ekvationssystem: olika mängder av lösningar 1
Linjära ekvationssystem: ekvationssystem med tre obekanta 1
Linjära ekvationssystem: problemlösning 3
Linjära ekvationssystem: reservlektion/lösa ekvationsssytem med räknare 1
Linjära ekvationssystem: prov 3
Repetition: multiplicera och förenkla polynomuttryck 1
Kvadrerings- och konjugatregler: introduktion 1
Kvadrerings- och konjugatregler: faktorisering 2
Andragradsekvationer: specialfall 1
(reservlektion) 1
Andragradsekvationer: kvadratkomplettering 1
Andragradsekvationer: lösningsformel 2
Andragradsekvationer: problemlösning 2
Andragradsekvationer: rotekvationer och substitution 1
(reservlektion) 1
Komplexa tal och andragradsekvationer 1
Andragradsfunktioner: introduktion 2
Andragradsfunktioner: max- och min-värden 1
Andragradsfunktioner: problemlösning 2
Andragradsfunktioner: reservlektion/fördjupning 1
Andragradsekvationer och andragradsfunktioner: prov 2
Exponentialekvationer: repetition exponenter 1
Exponentialekvationer: introduktion logaritmer 1
Exponentialekvationer: reservlektion 1
Exponentialekvationer: räkneregler för logaritmer 1
Exponentialekvationer: problemlösning 1
Exponentialekvationer: reservlektion/fördjupning 1
Exponentialekvationer: prov 3
Geometri: använda definitioner 1
Geometri: använda satser/bevis 2
Geometri: kongruens 1
Geometri: likformighet 1
Geometri: skalfaktor för area och volym 1
Geometri: mer likformighet 1
Geometri: reservlektion/fördjupning 1
Geometri: prov 2
Statistik: regressionsanalys och funktionsanpassning 2
Statistik: typer av tabeller och diagram 1
Statistik: undersökningar och stickprov 3
Statistik: enkla lägesmått 1
Statistik: enkla spridningsmått 1
Statistik: standardavvikelse 2
Statistik: normalfördelning 2
Statistik: reservlektion/fördjupning 1
Number of sections Total size
60 85