Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Falks upplägg för matte 2b

Det här kursupplägget baserar sig till stor del på boken Matematik 5000 (2b), men också på uppgifter på Khan Academy och egenskapade uppgifter.

Ganska många avsnitt delas med ett upplägg för matte 2c.

Avsnitt Storlek
Introduktion till Khan Academy 1
Matte 2b: Översikt av kursinnehåll och betygskriterier 1
Diagnos 1
(reservlektion) 1
Funktioner: repetition 1
Funktioner: använda grafritande räknare 2
Linjära funktioner: introduktion 1
Linjära funktioner: lutning och k-värde 1
Linjära funktioner: räkna ut k-värde 1
Linjära funktoiner: hitta m-värde och funktionsuttryck 2
Linjära funktioner: parallella och vinkelräta linjer 1
(reservlektion) 1
Linjära funktioner: olika skrivsätt, introduktion 1
Linjära funktioner: problemlösning 2
Linjära funktioner: prov 1
(reservlektion) 1
Linjära ekvationssystem: introduktion och grafiska lösningar 1
Linjära ekvationssystem: substitution 1
Linjära ekvationssystem: eliminering 2
(reservlektion) 1
Linjära ekvationssystem: olika mängder av lösningar 1
Linjära ekvationssystem: problemlösning 2
Linjära ekvationssystem: prov 1
Repetition: multiplicera och förenkla polynomuttryck 1
Kvadrerings- och konjugatregler: introduktion 1
Kvadrerings- och konjugatregler: faktorisering 1
Andragradsekvationer: specialfall 1
(reservlektion) 1
Andragradsekvationer: lösningsformel 2
Komplexa tal och andragradsekvationer 1
Andragradsfunktioner: introduktion 1
Andragradsfunktioner: max- och min-värden 2
Andragradsfunktioner: problemlösning 2
Andragradsekvationer och andragradsfunktioner: prov 2
(reservlektion) 1
Exponentialekvationer: repetition exponenter 1
Exponentialekvationer: rationella exponenter 1
Exponentialekvationer: introduktion exponentialfunktioner 1
Exponentialekvationer: introduktion logaritmer 1
Exponentialekvationer: lösa exponentialekvationer 1
Exponentialekvationer: problemlösning 1
(reservlektion) 1
Exponentialekvationer: prov 2
Geometri: använda definitioner 1
Geometri: använda satser/bevis 2
Geometri: kongruens 1
Geometri: likformighet 2
(reservlektion) 1
Geometri: Pythagoras sats 1
Geometri: prov 2
Statistik: korrelation och kausalitet 2
Statistik: regressionsanalys och funktionsanpassning 2
Statistik: typer av tabeller och diagram 1
(reservlektion) 1
Statistik: undersökningar och stickprov 3
Statistik: enkla lägesmått 1
Statistik: enkla spridningsmått 1
Statistik: standardavvikelse 2
Statistik: normalfördelning 2
Budgetering och kostnadsanalys 2
Number of sections Total size
60 80