Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Falks upplägg för matte 1b

Den här planeringen använder Matematik 5000, med en del modifieringar, och är tänkt att användas på som mest 88 lektionstillfällen (om ungefär en timme).

Avvikelserna från Matematik 5000 är, sammanfattat:

  • Primtal och talbaser lyfts bort från inledande avsnittet (som i övrigt bara är repetition)
  • Jag har lagt algebran som avsnitt 2 (kap 3 i boken), eftersom algebra blir användbart tidigt
  • Procent, förändringsfaktor och potensekvationer blir ett eget avsnitt, för att göra kursen mer sammanhängande
  • Funktioner blir avsnitt 4 (kap 6 i boken), eftersom eleverna behöver tid att smälta begreppen
  • I statistiken har jag bantat ner att räkna lägesmått, eftersom det inte är en del av kursen
  • I geometrin har jag bantat ner räkning på former och area-/volymenheter ordentligt, eftersom det inte är något som ingår i kursen

I planeringen ingår exempelvis diagnoser, reservlektioner i varje avsnitt, repetition inför kursprov och förberedelser inför muntliga prov.

Avsnitt Storlek
Introduktion till kursen 1
Diagnos I 1
Repetition: prioriteringsregler 1
Repetition: räkning med decimaltal 1
Repetition: negativa tal 1
Repetition: bråkräkning 2
Repetition: enheter och prefix 1
Repetition: avrundning och värdesiffror 1
Repetition: reservlektion 1
Repetition: grunder i algebra 1
Repetition: grunder i ekvationer 2
Ställa upp uttryck/ekvationer 1
Formler och att lösa ut variabler 1
Parentesuttryck 1
Diagnos II 1
Faktorisering 1
Linjära olikheter 1
Algebra: problemlösning 2
Algebra: reservlektioner 1
Algebra: delprov 1
Repetition: andelar och procent 1
Promille och ppm 1
Procentenheter 1
Förändringsfaktor 2
Räkning med potenser 2
Potensekvationer 1
Lån, ränta och amortering 2
Index 1
Förändringar: problemlösning 1
Förändringar: reservlektion 1
Förändringar: delprov 1
Mittkurssamtal 2
Repetition: koordinatsystem 1
Olika representationer för funktioner 1
Tolka grafer 1
Funktioner på räknare 1
Fyra typer av funktioner 1
Proportionella funktioner 1
Linjära funktioner 1
Exponentialfunktioner 1
Potensfunktioner 1
Mer om funktioner 1
Lösa ekvationer grafiskt 1
Funktioner: problemlösning 1
Funktioner: reservlektion 2
Funktioner: delprov 1
Repetition: sannolikhet i ett steg 1
Oberoende händelser och sannolikheter i två steg 1
Träddiagram och sannolikheter i flera steg 2
Beroende händelser 1
Komplementhändelser 1
Sannolikheter: reservlektion 2
Repetition: tolka tabeller och diagram 1
Repetition: medelvärde och median 1
Vilseledande statistik 1
Statistik: reservlektion 1
Sannolikheter och statistik: delprov 1
Repetition: area- och volymenheter 1
Repetition: räkna på former 1
Beteckningar i geometri 1
Räkna med vinklar 1
Implikation och ekvivalens (1b) 1
Visa, bevisa och motivera 2
Pythagoras sats 1
Symmetrier 1
Geometri: reservlektion 1
Geometri: delprov 1
Primtal och delbarhet 1
Talbaser 1
Primtal och talbaser: reservlektion 1
Förberedelser för muntliga prov 2
Repetition inför kursprov 4
Utvärdering 1
Number of sections Total size
73 88