Webbplatsen planerar att stängas

Det är roligt med två små barn, men jag har inte längre tid att underhålla webbplatsen. Därför planerar jag att stänga ner den under sommaren eller sen vår.
Om du är intresserad av att ta över webbplatsen kan du höra av dig till johan@vaxjonexus.com för mer information.

Falks upplägg för fysik 1a

Det här upplägget utgår helt och hållet från boken Ergo (fysik 1). En del av planeringen är att eleverna ska läsa utvalda sidor i boken inför varje lektion.

Avsnitt Storlek
Introduktion till kursen 1
Vetenskapligt tankesätt 1
Modeller, och fysikens relevans 1
Laboration: Testa en hypotes 1
Storhet, mätetal och enhet 1
Uppskattningar och osäkerheter 1
Laboration: Densitet 1
Laboration: Mätvärdesbehandling 2
Hastigheter på olika sätt 1
Repetition/reservlektion 1
Acceleration och fritt fall 2
Tolka s/t- och v/t-grafer 1
Laboration: Rörelse och acceleration 2
Problemlösning 2
Krafter och vektorer 1
Komposantuppdelning av vektorer 1
Newtons första lag 1
Normalkrafter och friktionskrafter: översikt 1
Problemlösning 1
Newtons andra lag 3
Reservlektion 2
Newtons tredje lag (och gravitation) 3
Laboration: Krafter 3
Energiprincipen och arbete 1
Effekt 1
Kinetisk energi 1
Potentiell energi 1
Energi: Problemlösning/reservlektion 1
Laboration: energiprincipen 1
Mekanisk energi 1
Verkningsgrad 1
Friktion 2
Luftmotstånd 1
Problemlösning 2
Repetition/reservlektion 2
Rörelsemängd och impuls 2
Bevarande av rörelsemängd 2
Laboration: ändring i rörelsemängd 1
Laboration: impulslagen 1
Rörelsemängd och impuls: problemlösning 2
Laddning och Coulombs lag 1
Statisk elektricitet och influens 1
Elektriska fält 2
Elektiskta fält och spänning 2
Elektriska fält: problemlösning 1
Ström 1
Kretsar och att mäta spänning och ström 1
Laboration: mäta spänning och ström 1
Elektrisk resistans 1
Laboration: samband mellan spänning och ström 2
Laboration: serie- och parallellkoppling 2
Ersättningsresistans 1
Potential 1
Kirchhoffs andra lag 1
Ellära: Problemlösning 2
Elektrisk energi och effekt 1
Laboration: potential i öppen och sluten krets 1
Laboration: U, I, R, samt mät- och beräkningsövning 1
Ellära: Repetition/reservlektion 3
Laborationsprov och skriva labbrapporter 3
Tryck 1
Laboration: Tyngd under vatten 1
Tryck i vätskor och gaser 1
Tryck: reservlektion 1
Temperatur 1
Ideala gaser 1
Värme och aggregationstillstånd 1
Specifik värmekapacitet 1
Fasövergångar och värme 1
Energikvalitet 1
Tryck och temperatur: reservlektion 1
Ideala gaslagen som vädermodell 1
Växthuseffekten 1
Reservlektion 1
Kvantmekanikens atommodell 3
Atomens historia 1
Medicinska tillämpningar av atomfysik 1
Atomfysik: reservlektion 2
Speciella relativitetsteorin 3
Atomkärnan 1
Krafter i atomkärnan 1
Enkla kärnreaktioner 2
Radioaktivitet och strålning 2
Aktivitet och halveringstid 2
Fission 1
Fusion 1
Laboration: gammastrålning 3
Strålning och fysiologi 2
Orientering om standardmodellen 1
Number of sections Total size
89 126