Träna mer på likformighet och randvinklar (inte pythagoras, och avståndformeln)