Studiepaket och stödmaterial om särskilt begåvade elever

Type of resource: 
Link: other

Source:

Sidan innehåller ett studiepaket som ger skolor hjälp på vägen att sätta sig in i Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever och utifrån det reflektera över hur den egna verksamheten fungerar. Del ett och två riktar sig i första hand till pedagoger, elevhälsopersonal och rektorer. Del tre vänder sig till pedagoger.