Socratic

Type of resource: 
Link: other

Source:

Socratic är en webbplats där elever (och andra) kan ställa frågor och besvara varandras frågor. Frågor och svar är strukturerade i ämnen, och man får karma och badges när man svarar på frågor.

Communityt är globalt och webbplatsen är på engelska.