Skapa modell för exponentiell spridning av ebola

Type of resource: 
Link: other

Den här videon visar ett nyhetsklipp från 25 september 2014, där prognosen för antalet smittade i ebola har redigerats bort. Den information som finns kvar kan användas för att göra en uppskattning av hur många som är smittade första vecka i mars 2015.