Problemuppgifter i Matematik 5000 (2b), grupperade efter kunskapskrav

Type of resource: 
Link: document

Det här kalkylbladet innehåller listor över de problemuppgifter som finns i Matematik 5000 (2b), uppdelade i E-, C- och A-nivå samt efter kapitel.
Uppdelningen i kunskapsnivå är gjord med utgångspunkt i kursplanen, inte markeringar av svårighetsgrad i boken.

Det är endast problemuppgifter som är listade – det vill säga uppgifter där det krävs att man tolkar och analyserar.