Primitiva funktioner till potens/exponentialfunktioner