Polynomdivision

Type of resource: 
Link: document

Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur man kan genomföra polynomdivision (med förstagradspolynom) genom ansats.