Online-kompilator för en rad språk

Type of resource: 
Link: other

Source:

På den här sajten kan man skriva in kod för ett 30-tal olika programmeringsspråk, och köra koden. Miljön för att skriva kod stödjer exempelvis autokomplettering för funktionsnamn och variabler.