NOG-uppgifter för matte 1b

Type of resource: 
Link: document

Source:

De här uppgifterna innehåller en fråga och två bitar med information, och uppgifterna går ut på att säga om det finns tillräcklig information för att svara på frågan. (Liknande stil som mattefrågor på högskoleprovet, men anpassade för matte 1b.)

Frågorna är exempelvis bra att använda för att låta elever diskutera tillsammans två och två.