Linjära ekvationssystem: Prezi-presentation

Type of resource: 
Link: other

Source:

Den här presentationen utgår från ekvationer för att introducera begreppet ekvationssystem. Presentationen tar även upp att det svåra med ekvationssystem egentligen är att formulera dem, medan man (oftast) kan låta maskiner göra de beräkningar som behövs för att lösa dem.